Miloš Bubán citáty

10   0

Miloš Bubán

Nemáme overenie totožnosti tohto autora, nemusí sa jednať o slávnu osobu.

Miloš Bubán - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Miloš Bubán


„Človek je mladý iba dovtedy, kým má komu povedať mama.“

„Človek, ktorý má radosť zo života, musí mať aj trápenie, pretože v ňom rastie.“


„Keď človek robí zlo, treba na to oveľa viac námahy, ako na konanie dobra.“

„Mama je srdce rodiny. Ani otec nie je taký dôležitý.“

„Nemôžeme porovnávať dobro a zlo, ak by sme nezažili oboje.“

„Pri práci s ľuďmi ich je potrebné upozorniť - Chráňte si hranice, nechcite vedieť hneď všetko.“

„Snažím sa robiť dobro, aj keď mi to niekedy nevyjde.“

„U nás je typické všetko hneď posudzovať a odsudzovať a chýba nám tolerancia.“


„V živote, keď niečo získate, zároveň aj niečo stratíte.“

„V živote sa striedajú dobré veci so zlými, nič netrvá večne.“