Miloš Bubán citáty

10   0

Miloš Bubán

Nemáme overenie totožnosti tohto autora, nemusí sa jednať o slávnu osobu.

Miloš Bubán - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Miloš Bubán


„V živote sa striedajú dobré veci so zlými, nič netrvá večne.“

„V živote, keď niečo získate, zároveň aj niečo stratíte.“


„U nás je typické všetko hneď posudzovať a odsudzovať a chýba nám tolerancia.“

„Snažím sa robiť dobro, aj keď mi to niekedy nevyjde.“

„Pri práci s ľuďmi ich je potrebné upozorniť - Chráňte si hranice, nechcite vedieť hneď všetko.“

„Nemôžeme porovnávať dobro a zlo, ak by sme nezažili oboje.“

„Mama je srdce rodiny. Ani otec nie je taký dôležitý.“

„Keď človek robí zlo, treba na to oveľa viac námahy, ako na konanie dobra.“


„Človek, ktorý má radosť zo života, musí mať aj trápenie, pretože v ňom rastie.“

„Človek je mladý iba dovtedy, kým má komu povedať mama.“