Johann Heinrich Pestalozzi citáty

Johann Heinrich Pestalozzi foto

14   10

Johann Heinrich Pestalozzi

Dátum narodenia: 12. január 1746
Dátum úmrtia: 17. február 1827

Johann Heinrich Pestalozzi bol švajčiarsky pedagóg a sociálny refomátor.

Citáty Johann Heinrich Pestalozzi


„Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok.“

„S nešťastím treba bojovať rukami a nohami, nie ústami.“


„Ja ukladám všetku výchovu ľudského pokolenia do rúk matkiných.“

„Láska je puto, čo viaže zemekruh.“

„Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť.“

„Spánok je prírodný balzam pre telo i pre dušu.“

„Šťastný je ten, kto dokáže nájsť rovnováhu medzi svojimi túžbami a možnosťami.“

„Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako človek, ukážeš mu Boha. Keď vychováš sirotu ako otec, naučíš ju tým poznať Otca na nebesiach. Potom aj slovo o viere, nádeji a láske dostane skutočnú podobu v tvojej duši.“


„Láska je božskou silou vtedy, keď je úprimná a nebráni.“

„Láska nespočíva v slovách, ale v sile ľudí.“

„Náš vplyv siaha len potiaľ, pokiaľ siaha naša láska.“

„Boh je blízko tam, kde si ľudia prejavujú lásku.“


„Každý čin, ktorý nie je založený na láske, nesie v sebe zárodok smrti.“

„Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh.“