„Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako človek, ukážeš mu Boha. Keď vychováš sirotu ako otec, naučíš ju tým poznať Otca na nebesiach. Potom aj slovo o viere, nádeji a láske dostane skutočnú podobu v tvojej duši.“

Johann Heinrich Pestalozzi fotka
Johann Heinrich Pestalozzi14
švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827
Reklama

Podobné citáty

Ivo Andrič fotka
Carlo Carretto fotka
Reklama
Martin Luther fotka

„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Jaroslav Vrchlický fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka
 Seneca starší fotka
Aurelius Augustinus fotka
Tomáš Janovic fotka

„Zo všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.“

—  Tomáš Janovic slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937

Reklama
Aurelius Augustinus fotka
Friedrich Rückert fotka

„Sirotou nie je ten, kto stratil otca a matku, ale kto nemiloval.“

—  Friedrich Rückert nemecký básnik, prekladateľ a profesor orientálnych jazykov 1788 - 1866

Abraham Lincoln fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Reklama
 Ježíš Kristus fotka

„Kto vidí mňa, vidí otca.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pred n. l.
14,9

Miley Cyrusová fotka

„Myslím, že môj otec je oveľa viac cool ako ostatné otcovia. Stále sa chová, ako by mu bolo 17.“

—  Miley Cyrusová 1992

Original: I think my dad is a lot cooler than other dads. He still acts like he's still 17.
Tomáš Halík fotka

„Cirkev by mala byť školou toho najpodstatnejšieho – cnosťou viery, nádeje a lásky.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

Marcus Porcius Cato censorius fotka
Ďalšie