„Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako človek, ukážeš mu Boha. Keď vychováš sirotu ako otec, naučíš ju tým poznať Otca na nebesiach. Potom aj slovo o viere, nádeji a láske dostane skutočnú podobu v tvojej duši.“

— Johann Heinrich Pestalozzi

Johann Heinrich Pestalozzi foto
Johann Heinrich Pestalozzi14
švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827
Reklama

Podobné citáty

Martin Luther foto

„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.“

— Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Jaroslav Vrchlický foto
Reklama
Jaroslav Vrchlický foto
Tomáš Janovic foto

„Zo všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.“

— Tomáš Janovic slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937

 Svatý Tomáš Akvinský foto
Aurelius Augustinus foto
Abraham Lincoln foto
 Ježíš Kristus foto

„Kto vidí mňa, vidí otca.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.
14,9

Reklama
 Terezie z Lisieux foto
Jn chryzostom Korec foto
 Menandros foto
Giambattista Basile foto
Reklama
Kurt Cobain foto
Ján z Kríža foto

„Duša, ktorá žije v láske, neunavuje ani seba, ani iných.“

— Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Zdenka Schelingová foto
 Ján Pavol II. foto
Ďalší