„Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako človek, ukážeš mu Boha. Keď vychováš sirotu ako otec, naučíš ju tým poznať Otca na nebesiach. Potom aj slovo o viere, nádeji a láske dostane skutočnú podobu v tvojej duši.“

— Johann Heinrich Pestalozzi

Johann Heinrich Pestalozzi foto
Johann Heinrich Pestalozzi14
švajčiarsky pedagóg a reformátor vzdelávania 1746 - 1827

Podobné citáty

Martin Luther foto

„Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; kto nemá vieru, nemá nič.“

— Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

 Ježíš Kristus foto

„Kto vidí mňa, vidí otca.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.
14,9

Tomáš Janovic foto

„Zo všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.“

— Tomáš Janovic slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937

Aurelius Augustinus foto
Abraham Lincoln foto
 Terezie z Lisieux foto
Mark Twain foto
Publilius Syrus foto
 Menandros foto
Giambattista Basile foto
 Svatý Tomáš Akvinský foto
Jn chryzostom Korec foto
Józef Augustyn foto
Miguel de Cervantes foto
Charles Péguy foto
Ďalší