Galileo Galilei citáty

Galileo Galilei foto

13   8

Galileo Galilei

Dátum narodenia: 15. február 1564
Dátum úmrtia: 8. január 1642

Galileo Galilei bol taliansky filozof, fyzik, astronóm, matematik obdobia renesancie, jeden zo zakladateľov súčasnej experimentálno-teoretickej prírodovedy.

Je mu pripisované autorstvo výroku Eppur si muove! A predsa sa točí! .

Citáty Galileo Galilei


„Príroda je neúprosná a nemeniteľná. Je jej jedno, či sú, alebo nie sú zrozumiteľné príčiny a úmysly jej konania.“

„Za každým problémom je príležitosť.“


„Dobré vyučovanie je z jednej štvrtiny príprava a z troch štvrtín divadlo.“

„Dve pravdy si nikdy nemôžu protirečiť.“

„A predsa sa točí! (o Zemi / Zemeguli)“

„Človeka nemôžete naučiť nič; môžete mu len pomôcť nájsť to v sebe.“

„Zvedavosť stojí vždy na prvom mieste problému, ktorý treba vyriešiť.“

„Urážky sa zapisujú do mramoru, dobrodenia sa rýchlo zabúdajú.“


„Až smrťou dogmy sa začína veda.“

„Dospelého človeka nemožno poučovať o životných otázkach, možno ho len naučiť, aby našiel riešenie v sebe samom.“

„Matematika je abeceda, pomocou ktorej Boh popísal vesmír.“

„Nikdy som nestretol človeka natoľko nevzdelaného, že by som sa od neho nebol niečo naučil.“

„Všetci hovoria o príslovečnej múdrosti starcov, v skutočnosti však nič také neexistuje. Keď totiž človek starne, nestáva sa múdrejším, ale len opatrnejším.“