Gottfried Wilhelm Leibniz citáty

Gottfried Wilhelm Leibnizfoto

1  21

Gottfried Wilhelm Leibniz

Dátum narodenia:1. júl 1646
Dátum úmrtia:14. november 1716
Ďalšie mená:Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz bol nemecký filozof, predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov a iniciátorov ekumenických snáh. Leibnizovi išlo o hľadanie kompromisu medzi apriórnou vedou, teológiou a empirizmom.

Citáty Gottfried Wilhelm LeibnizPodobní autori