Gottfried Wilhelm Leibniz citáty

Gottfried Wilhelm Leibniz foto

1   21

Gottfried Wilhelm Leibniz

Dátum narodenia: 1. júl 1646
Dátum úmrtia: 14. november 1716
Ďalšie mená: Gottfried Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz bol nemecký filozof, predstaviteľ novovekého racionalizmu, fyzik, matematik, diplomat, jeden z posledných polyhistorov a iniciátorov ekumenických snáh. Leibnizovi išlo o hľadanie kompromisu medzi apriórnou vedou, teológiou a empirizmom.

Citáty Gottfried Wilhelm LeibnizPodobní autori