„Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných potom vodidlom.“

Jan Amos Komenský fotka
Jan Amos Komenský64
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670
Reklama

Podobné citáty

Stanisław Jerzy Lec fotka
Publilius Syrus fotka
Reklama
Publilius Syrus fotka
Crispus Caius Sallustius fotka
 Platón fotka
Oscar Wilde fotka
Achille Gregor fotka
Carl Friedrich Gauß fotka
Reklama
Robert Musil fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov fotka
Reklama
Marcel Proust fotka
Citát „Konať dobro je jediný čin, ktorý nám skutočne dáva pocit blaha.“
Ralph Waldo Emerson fotka
John Galsworthy fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Ďalšie