„Neexistuje morálna alebo nemorálna kniha. Knihy sú buď dobre alebo zle napísané.“

Pôvodné znenie

There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all.

Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde263
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde fotka
Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov fotka
Reklama
Francis Bacon fotka

„Všetka dobrá morálna filozofia je len slúžkou náboženstva.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Jean Cocteau fotka
Ernest Hemingway fotka
Nicolas Chamfort fotka
Johann Gottfried Herder fotka
Robert Musil fotka
Reklama
Zdeňka Ortová fotka
Gustave Flaubert fotka
Ernest Hemingway fotka
Rick Wakeman fotka
Reklama
Johann Gottfried Herder fotka

„Kniha buď vytvorí z človeka niečo, alebo ho zničí.“

—  Johann Gottfried Herder nemecký filozof, teológ, básnik a literárny kritik 1744 - 1803

 Seneca fotka

„Nemyslí si, že existuje miesto, kde by nebolo svedkov. Kniha mravných...“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Umberto Eco fotka

„Dobro knihy je v tom, že je čítaná.“

—  Umberto Eco taliansky esejista, filozof, literárny kritik a románopisec 1932 - 2016