Secundus Maior Gaius Plinius citáty

Secundus Maior Gaius Plinius foto

14   2

Secundus Maior Gaius Plinius

Dátum narodenia: 23 n. l.
Dátum úmrtia: 25. august 79 n. l.
Ďalšie mená: Starší Plinius, Plinio il Vecchio

Gaius Plinius Secundus alebo Plínius Starší bol rímsky spisovateľ, autor prírodopisnej encyklopédie nesúcej názov Naturalis Historia. Zastával hodnosť veliteľa časti rímskej flotily. Medzi jeho slávne výroky patrí: „Skutočná sláva má pozostávať v konaní robiť to, o čom je hodné písať, v písaní zaznamenávať to, čo je hodné čítania.“

Plínius bol synom rímskeho jazdca s cognominom Celer a akejsi ženy menom Marcella, podľa niektorých dcéry senátora Gaia Caecilia z mesta Novum Comum , podľa iných pochádzajúcej z rodu Titov Pomponiov. Plíniova rodina bola každopádne spriaznená po matkinej alebo otcovej strane s rodinou Caeciliov z Coma. Práve v tomto meste, nie vo Verone, ako sa niekedy uvádza, sa Plínius narodil. V Como bola Plíniovi postavená socha ako slávnemu rodákovi.

Citáty Secundus Maior Gaius Plinius


„Dúfať v dúšok slepačieho mlieka.“

„Nie je tak zlá kniha, aby aspoň v niečom nebola prospešná.“


„Nepriateľ ľudského rodu.“

„Naša pamiatka bude žiť vtedy, ak sme si ju zaslúžili svojím životom.“

„Hovoria, že treba čítať mnoho a nie mnohé; Málo, ale dobré; Nie mnoho bez výberu.“

„Láska je jediná hazardná hra, do ktorej musíme vložiť všetko, aby sme vôbec mohli začať hrať.“


„Nič nie je také nebezpečné ako otrávený med; práve tak netreba sa nám pred nikým natoľko chrániť ako pred zaliečavým nepriateľom.“


„Nemá chyby - len tú, že je bez chýb.“

„Má sa čítať mnoho, nie mnohé.“

„Smrť je najväčší dar prírody.“

„V knižniciach hovoria nesmrteľné duše zosnulých.“


„Ľudská prirodzenosť prahne po novotách.“

„Nesmrteľnosť ľudí uchováva papier.“

Podobní autori