Secundus Maior Gaius Plinius citáty

Secundus Maior Gaius Plinius foto

14   2

Secundus Maior Gaius Plinius

Dátum narodenia: 23 n. l.
Dátum úmrtia: 25. august 79 n. l.
Ďalšie mená: Starší Plinius, Plinio il Vecchio

Gaius Plinius Secundus alebo Plínius Starší bol rímsky spisovateľ, autor prírodopisnej encyklopédie nesúcej názov Naturalis Historia. Zastával hodnosť veliteľa časti rímskej flotily. Medzi jeho slávne výroky patrí: „Skutočná sláva má pozostávať v konaní robiť to, o čom je hodné písať, v písaní zaznamenávať to, čo je hodné čítania.“

Plínius bol synom rímskeho jazdca s cognominom Celer a akejsi ženy menom Marcella, podľa niektorých dcéry senátora Gaia Caecilia z mesta Novum Comum , podľa iných pochádzajúcej z rodu Titov Pomponiov. Plíniova rodina bola každopádne spriaznená po matkinej alebo otcovej strane s rodinou Caeciliov z Coma. Práve v tomto meste, nie vo Verone, ako sa niekedy uvádza, sa Plínius narodil. V Como bola Plíniovi postavená socha ako slávnemu rodákovi.

Citáty Secundus Maior Gaius Plinius

Secundus Maior Gaius Plinius foto
Secundus Maior Gaius Plinius14
rímsky vojenský veliteľ 23 – 79


Podobní autori