Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov citáty

Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov foto

7   9

Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov

Dátum narodenia: 5. február 1836
Dátum úmrtia: 29. november 1861
Ďalšie mená: Nikolaj Dobroljubov, Nikolaj Alexandrovič Dobroľubov

Nikolaj Alexandrovič Dobroľubov bol ruský literárny kritik a publicista.

Filozoficky zaujímal pozíciu antropologizmu stavajúceho na princípe jednote prirody a človeka. Za najdôležitejšie kritérium historického pokroku považoval uspokojovanie potrieb a záujmov národov a rozvoj ich tvorivosti.

Citáty Nikolaj Alexandrovič Dobroljubov


Podobní autori