Alexandr Ivanovič Gercen citáty

Alexandr Ivanovič Gercen foto

24   3

Alexandr Ivanovič Gercen

Dátum narodenia: 25. marec 1812
Dátum úmrtia: 9. január 1870
Ďalšie mená: Alexandr Ivanovič Herzen, Alexander Ivanovič Gercen

Alexandr Ivanovič Gercen bol ruský filozof a spisovateľ, revolučný demokrat, zakladateľ národníctva.


„Odpúšťanie nepriateľom je prekrásny hrdinský čin; ale existuje hrdinský čin ešte krásnejší, ešte ľudskejší - je to pochopenie nepriateľov, pretože pochopenie je zároveň odpúšťanie, ospravedlnenie, zmierenie.“

„Nestačí dať ľuďom vonkajšiu slobodu. Je potrebné, aby bol človek vnútorne slobodný.“


„Veda žiada celého človeka bez postranných myšlienok, ochotného obetovať všetko a dostať za to ako odmenu ťažký kríž triezveho poznania.“

„Všetky náboženstvá stavajú mravnosť na pokore, to jest na dobrovoľnom otroctve.“

„Nič na svete tak neočisťuje, nepovznáša junácky vek, nič ho tak neochraňuje, ako všeľudský záujem.“

„Trvalé šťastie neexistuje, práve tak ako neexistuje ľad, ktorý sa neroztopí.“

„Priateľstvo je ako ozvena: dá toľko, koľko dostane.“

„Láska je ako ozvena: vracia toľko, koľko prijme.“


„Počiatkom každej múdrosti je úcta k pravde.“

„Nie srdce, ale rozum je srdcom pravdy.“

„Smiech je jedna z najmocnejších zbraní proti všetkému, čo sa prežilo.“

„Nemožno vstúpiť do siene vedy, ak neodhodíme polovičné klamstvá, ktoré v záujme lepšej zrozumiteľnosti maskujú polopravdy.“


„Menej čítajte, menej sa učte, viac myslite!“

„Ľudia sa odvracajú od vedy tak ako vedci od ľudí.“

„Zatiaľ je človek ochotný prijať akúkoľvek hodnosť, ale na hodnosť človeka zatiaľ nezvykol.“

„Čin uvedomelej lásky je tvorivý.“

Podobní autori