Alexandr Ivanovič Gercen citáty

Alexandr Ivanovič Gercen foto

24   3

Alexandr Ivanovič Gercen

Dátum narodenia: 6. apríl 1812
Dátum úmrtia: 21. január 1870
Ďalšie mená: Alexandr Ivanovič Herzen, Alexander Ivanovič Gercen

Alexandr Ivanovič Gercen bol ruský filozof a spisovateľ, revolučný demokrat, zakladateľ národníctva.

Citáty Alexandr Ivanovič Gercen


„Odpúšťanie nepriateľom je prekrásny hrdinský čin; ale existuje hrdinský čin ešte krásnejší, ešte ľudskejší - je to pochopenie nepriateľov, pretože pochopenie je zároveň odpúšťanie, ospravedlnenie, zmierenie.“

„Nestačí dať ľuďom vonkajšiu slobodu. Je potrebné, aby bol človek vnútorne slobodný.“


„Život, ktorý nezanecháva zreteľné stopy, stiera sa každým krokom vpred.“

„Milovať znamená žiť v delíriu krásy.“

„Dejiny ľudstva sú pokračovaním prírody.“

„Človek číta knihu, ale chápe len to, čo má v hlave.“

„Človek vážne robí niečo len vtedy, keď to robí pre seba.“

„História myslenia je pokračovaním histórie prírody: mimo historický vývoj nemožno pochopiť ani ľudstvo, ani prírodu.“


„Iba príroda koná veľké veci zadarmo.“

„Idealizmus nie je nič iného ako scholastika protestantského sveta.“

„Láska je ako ozvena: vracia toľko, koľko prijme.“

„Ľudia sa odvracajú od vedy tak ako vedci od ľudí.“


„Menej čítajte, menej sa učte, viac myslite!“

„Nemožno vstúpiť do siene vedy, ak neodhodíme polovičné klamstvá, ktoré v záujme lepšej zrozumiteľnosti maskujú polopravdy.“

„Nič na svete tak neočisťuje, nepovznáša junácky vek, nič ho tak neochraňuje, ako všeľudský záujem.“

„Nie srdce, ale rozum je srdcom pravdy.“

Podobní autori