Fjodor Michajlovič Dostojevskij citáty

Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto

31   126

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Dátum narodenia: 11. november 1821
Dátum úmrtia: 9. február 1881
Ďalšie mená: Fjodor Michailowitsch Dostojewski, Fiodor Michajlovič Dostojevskij, Fëdor Michajlovič Dostoevskij

Fiodor Michajlovič Dostojevskij bol ruský spisovateľ a mysliteľ, predchodca existencializmu, filozof a člen petraševskovského hnutia. Dostojevskij je jedným zo zakladateľov moderného psychologického románu. Jeho umelecká tvorba podstatne ovplyvnila vývin svetovej prózy.

Citáty Fjodor Michajlovič Dostojevskij


„Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje.“

„Asi najvyšším prejavom ľudskej dôstojnosti je priznať, že som hlúpejší, keď iný je naozaj rozumnejší a vtipnejší.“


„Žiť bez nádeje znamená prestať žiť.“

„Krása je strašná vec. Diabol v nej zápasí s Bohom a bojiskom sú ľudské srdcia.“

„Tvrdím, že najlepší človek môže zvykom zhrubnúť a otupieť na úroveň zvera. Krv a moc opájajú: Rozvíja sa hrubosť, zvrhlosť; rozum i zmysly vnímajú napokon tie najnemorálnejšie veci ako čosi príjemné. - Zápisky z mŕtveho domu“

„Hlúposť je stručná a nie ľstivá, ale rozum prekrúca a skrýva sa. Rozum je podliak, ale hlúposť je priama a statočná.“

„Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh.“

„Koho najväčšmi milujeme, tomu najväčšmi ubližujeme.“


„Vidíš, vraj, akú radosť má matka, keď sa na ňu jej dieťatko prvý raz usmeje, takú istú radosť má Boh zakaždým, keď z neba vidí hriešnika, ako sa k nemu z celého svojho srdca modlí.“

„Súcit je hlavný a možno jediný zákon bytia celého ľudstva.“

„Nezáleží na tom, ako žiť, ale žiť!“

„S človekom žijúcim skutočne bez Boha som sa ešte nikdy nestretol. Namiesto toho som sa vždy stretával s človekom nepokojným.“


„Kto nemá národ, ten nemá ani Boha! Buďte si istí, že všetci tí, čo prestanú chápať svoj národ a strácajú s ním spojenie, strácajú zároveň vieru otcovskú, stávajú sa buď ateistami, alebo ľahostajnými.“

„Mnohí silní ľudia pociťujú akúsi prirodzenú potrebu nájsť niekoho alebo niečo, pred čím by sa mohli skloniť. Silnému človeku je niekedy vlastná sila veľmi na ťarchu.“

„Vzdelanosť sa spája niekedy s takou beštialitou, s takým cynizmom, až sa vám to bridí, a čo akí dobrí alebo zaujatí by ste boli, nenájdete vo svojom srdci ani odpustenie, ani ospravedlnenie.“

„Treba akosi znova trpieť za naše budúce šťastie; vykúpiť ho akýmisi novými mukami. Utrpenie všetko očisťuje...“

Podobní autori