Citáty o odpustenie


Elton John foto
Elton John 28
anglický rockový pesničkár, skladateľ a klavirista 1947
„Ježiš chcel, aby sme sa milovali a odpúšťali si. Neviem teda, prečo sme takí krutí.“

Christoph Schönborn foto
Christoph Schönborn 10
kardinál a arcibiskup Viedne 1945
„Dráma hriechu spočíva v tom, že je náchylný ospravedlňovať sám seba. Najväčším ohrozením je zaťatosť srdca. Len Duch Svätý môže hriech odhaliť natoľko, že jeho uvedomenie si nás vedie k oslobodzujúcemu obráteniu a k radosti z odpustenia.“


Albert Camus foto
Albert Camus 99
francúzsky spisovateľ 1913 – 1960
„Odpustenie je väčším dôkazom lásky než žiarlivosť.“

 František z Assisi foto
František z Assisi 20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 – 1226
„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“

Titus Livius foto
Titus Livius 33
rímsky historik -59 – 17 n. l.
„Ľudské chyby si zaslúžia odpustenie.“

Sv. Ján Zlatoústy foto
Sv. Ján Zlatoústy 11
dôležitý Otec raného kresťanstva 349 – 407
„Na odpustenie netreba nijakej námahy, ba práve na udržanie hnevu treba mnoho námahy. Keď chceš odpustiť, nemusíš sa plaviť cez more, nemusíš ďaleko cestovať, ani cez veľké vrchy ísť, ani peniaze nemusíš dávať, ani svoje telo nebezpečenstvu vystaviť, ale stačí len chcieť.“

„Odpustenie môžeme a máme vysloviť iba tomu, kto si uvedomuje vinu voči nám, inak by sme priliali olej do ohňa.“

Tadeusz Zasępa foto
Tadeusz Zasępa 2
poľský spisovateľ 1946
„Odpustenie v ľuďoch pracuje. Oni časom prídu na to, že robili zle.“


„Odpustenie nie je emócia ale rozhodnutie.“

Vladimír Mečiar foto
Vladimír Mečiar 12
slovenský politik 1942
„Vo všetkých Lexových prípadoch ste kričali: Vinný! To kričali aj na Krista. A dneska ho prosíme o odpustenie všetci.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 31
ruský spisovateľ 19. storočia 1821 – 1881
„Vzdelanosť sa spája niekedy s takou beštialitou, s takým cynizmom, až sa vám to bridí, a čo akí dobrí alebo zaujatí by ste boli, nenájdete vo svojom srdci ani odpustenie, ani ospravedlnenie.“

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus 161
ranokresťanské teológ a filozof 354 – 430
„Môžeš sa radovať z toho, že Boh sľúbil odpustenie, ak sa zajtra obrátiš; no zajtrajší deň ti prisľúbený nie je.“


Bernard z Clairvaux foto
Bernard z Clairvaux 29
francúzsky opát, teológ 1090 – 1153
„Boh schováva olej svojho odpustenia iba vo váze zvanej "dôvera v Boha".“

„Hrešiť je ľudské, odpustenie božske.“

„Čokoľvek, čo ťa otravuje, ťa učí trpezlivosti. Ktokoľvek ťa opúšťa, učí ťa stáť na svojich vlastných nohách. Čokoľvek ťa hnevá, ťa učí odpusteniu a súcitu. Čokoľvek má nad tebou moc, ťa učí, ako si vziať svoju moc späť. Čokoľvek nenávidíš, je tu, aby si sa naučil bezpodmienečnej láske. Čohokoľvek sa bojíš, ťa učí odvahe prekonať svoj strach. Čokoľvek, nad čím nemáš kontrolu, ťa má naučiť nechať veci ísť a dôverovať Vesmíru.“

Hans Urs Von Balthasar foto
Hans Urs Von Balthasar 43
švédsky katolícky teológ 1905 – 1988
„Zlá láska je lepšia ako žiadna, žene sa udeľuje odpustenie, nie však farizejovi - iba preto, lebo nič neurobil.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 27 citátov