„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“

Posledná aktualizácia 9. apríl 2022. Histórie

Podobné citáty

František z Assisi fotka
František Saleský fotka
Ján z Kríža fotka

„Tam, kde nie je láska, dajte lásku a zožnete lásku.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Citát „Tam, kde sa končí láska, začína sa nenávisť.“
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka

„Tam, kde sa končí láska, začína sa nenávisť.“

—  Lev Nikolajevič Tolstoj ruský spisovateľ 1828 - 1910

Prisudzované výroky

August Bebel fotka
Hermann Hesse fotka

„Zlo sa vždy rodí tam, kde chýba láska.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

František Saleský fotka

„Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, kde je naviazanosť na svetské veci.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka

„Tam, kde je manželstvo bez lásky, tam bude láska bez manželstva.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Honoré De Balzac fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Kde je láska, tam je život.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Matka Tereza fotka
Curt Goetz fotka
Citát „Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.“
Aurelius Augustinus fotka

„Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Hildegarda z Bingenu fotka

„Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo.“

—  Hildegarda z Bingenu stredoveká svätica, prorokyňa a mystička 1098 - 1179

Potvrdené výroky
Zdroj: [138]

Mircea Eliade fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka

„Zmysel života sa naplní tam, kde je láska.“

—  Dietrich Bonhoeffer nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista 1906 - 1945

Prisudzované výroky

Jim Morrison fotka

Súvisiace témy