„Pane, urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech prinášam lásku; tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie; tam, kde je pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo, nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde je smútok, radosť. Ó, Božský učiteľ daj, nech sa nesnažím byť povzbudzovaný, ale radšej nech povzbudzujem; byť pochopený, ale radšej nech pochopím; byť milovaný, ale radšej nech milujem. Pretože v dávaní prijímame; v odpustení dostávame odpustenie; v smrti sa rodíme do večného života.“

—  František z Assisi

 František z Assisi foto
František z Assisi20
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Podobné citáty

Vladimír Mečiar foto
Titus Livius foto
Albert Camus foto
Kateřina Lachmanová foto
Noel Coward foto

„Manžel vždy má možnosť mať posledné slovo: môže poprosiť o odpustenie.“

— Noel Coward anglický dramatik, skladateľ, režisér, herec a spevák 1899 - 1973

Bernard z Clairvaux foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Elton John foto
Miguel de Cervantes foto

„Kde je život, tam je aj nádej.“

— Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616

Christoph Schönborn foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Tadeusz Zasępa foto
Theodore Roosevelt foto
Ďalší