„Kde je lekár, tam býva choroba, a kde je choroba, tam býva smrť.“

— Curt Goetz

Curt Goetz foto
Curt Goetz28
nemecký herec 1888 - 1960
Reklama

Podobné citáty

Francis Bacon foto

„Lekár lieči chorobu, ale zabíja chorého.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Immanuel Kant foto
Reklama
 Voltaire foto
 Hippokratés foto
 Ježíš Kristus foto
Pearl S.  Buck foto
Nikolaj Vasiljevič Gogol foto
Reklama
Ronald D. Laing foto
Božena Němcová foto
Romain Rolland foto
Reklama
 Sókratés foto

„Nie je choroba milovať, ale nemilovať.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Peter Gregor foto
Albert Einstein foto

„Nacionalizmus je detská choroba. Sú to osýpky ľudského rodu.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ďalší