„Kde je lekár, tam býva choroba, a kde je choroba, tam býva smrť.“

— Curt Goetz

Curt Goetz photo
Curt Goetz28
nemecký herec 1888 - 1960
Reklama

Podobné citáty

Francis Bacon photo

„Lekár lieči chorobu, ale zabíja chorého.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Immanuel Kant photo
Reklama
 Voltaire photo
 Hippokratés photo
 Ježíš Kristus photo
Thomas Alva Edison photo
Ronald D. Laing photo
Pearl S.  Buck photo
Reklama
Vincent de Paul photo
Ján Slota photo
Nikolaj Vasiljevič Gogol photo
Božena Němcová photo
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry photo
 Aischylos photo
Anton Srholec photo
 Džingischán photo

„Kto vraví pravdu, ten neumrie na chorobu.“

—  Džingischán zakladateľ a prvý cisár Mongolskej ríše 1162 - 1227

Ďalšie