Hippokratés citáty

 Hippokratés foto

22   18

Hippokratés

Dátum narodenia: 460

Hippokrates alebo Hippokratés bol antický Grék považovaný za jedného z najvýznamejších lekárov všetkých čias, ktorý položil základy niekoľkých odborov medicíny. Bol najvýznamnejším predstaviteľom tzv. Kósskej školy. Je mu prisudzovaná stará vrstva zbierky lekárskych textov Corpus hippocraticum, v ktorých odmietol povery a primitívnu liečiteľskú mágiu a položil základy medicíny ako vedeckého oboru.

Corpus hippocraticum priniesol okrem iného ideu lekárskeho tajomstva, ako je známe dnes. Bola súčasťou tzv. Hippokratovej prísahy.

Iné Hippokratove texty obsahujú autorovo vtedajšie klasické poňatie choroby ako nerovnováhy 4 základných telesných štiav: čiernej žlče , žltej žlče , krvi a lymfy . Túto teóriu neskôr prevzal a rozvinul Galenos.

Citáty Hippokratés


„Umenie dlhé, život krátky.“

„Ak nie si pripravený zmeniť svoj život, niet ti pomoci.“


„Aj keby si pacient mohol byť vedomý toho, že jeho stav je veľmi vážny, on sa môže uzdraviť, keď má vieru vo svojho dobrého lekára.“

„Život je krátky, umenie dlhé, príležitosť prchavá, pokusy neisté, rozhodovanie ťažké... predsa však musíme liečiť.“

„Kde je láska k ľuďom, tam je aj láska k umeniu.“

„Lekárske povolanie je fraška, v ktorej hrajú traja herci: pacient, lekár a choroba.“

„Mlčanie nepozná smäd, ani nudu a bolesť.“

„Veľakrát je najlepším liekom žiadny liek.“


„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti, nebáť sa námahy.“

„Život je krátky, umenie trvalé.“

„Ľudské telo je chrám. Choroba je trhlina v harmónii. Zdravie je súzvuk.“

„Nech vaše pokrmy sú aj vašimi liekmi.“


„Príroda je lekárom choroby.“

„Starí ľudia majú menej chorôb ako mladí, ale ich choroby ich nikdy neopustia.“

„Z mozgu pochádza na jednej strane rozkoš, radosť, smiech a hry, na druhej strane zármutok, žiaľ a nespokojnosť.“

„.. ako svoj život, tak svoje umenie budem udržovať sväté.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 22 citátov