„Zlo sa vždy rodí tam, kde chýba láska.“

Hermann Hesse fotka
Hermann Hesse28
románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Podobné citáty

Sofoklés fotka

„Láska rodí vždy len lásku.“

—  Sofoklés staroveký grécky tragéd -496 - -406 pred n. l.

Prisudzované výroky

François de La  Rochefoucauld fotka

„Žiarlivosť sa rodí s láskou, ale nie vždy s ňou umiera.“

—  François de La Rochefoucauld, kniha Reflections; or Sentences and Moral Maxims

La jalousie naît toujours avec l'amour, mais elle ne meurt pas toujours avec lui. (fr)
Maxim 361
Potvrdené výroky, Reflections; or Sentences and Moral Maxims, 1665-1678
Varianta: Žiarlivosť sa vždy rodí s láskou, ale vždy s ňou neumiera.

Agatha Christie fotka
Carl Gustav Jung fotka

„Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého.“

—  Carl Gustav Jung švajčiarsky psychiater a psychoterapeut, ktorý založil analytickú psychológiu 1875 - 1961

Potvrdené výroky, Psychológia a podvedomie (1943)

Mircea Eliade fotka
Božena Němcová fotka

„Láska rodí lásku.“

—  Božena Němcová česká spisovateľka 1820 - 1862

Klaus Hemmerle fotka
Phil Bosmans fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Valeriu Butulescu fotka

„Z lásky neumierame. Rodíme sa.“

—  Valeriu Butulescu rumunský básnik a románopisec 1953

Marcel Achard fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka

„Veľká láska sa rodí z malého poznania.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Raniero Cantalamessa fotka

„Eucharistia sa rodí z lásky.“

—  Raniero Cantalamessa kazateľ v pápežskej domácnosti od roku 1980 1934

Potvrdené výroky
Zdroj: Pozri: CANTALAMESSA, R.: L'Eucaristia nostra santificazione, Mediolan 2002, s. 15.

Friedrich Nietzsche fotka

„Čo sa robí z lásky, robí sa vždy mimo dobra a zla.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Citát „Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“
Ján Pavol II. fotka
John Ruskin fotka

„Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo.“

—  John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900

Prisudzované výroky

Romain Rolland fotka

„Láska rodí lásku. Zriecť sa radšej života, logiky, sveta, všetkého, len nie lásky.“

—  Romain Rolland francúzsky autor 1866 - 1944

Varianta: Zriecť sa radšej života, logiky, sveta, všetkého, len lásky nie.

Sókratés fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“