Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého.

—  Carl Gustav Jung
Podobné citáty