Raniero Cantalamessa citáty

Raniero Cantalamessa foto

30   12

Raniero Cantalamessa

Dátum narodenia: 22. júl 1934

Raniero Cantalamessa kňaz, teológ, františkán.


„Úprimná ľútosť je najbezpečnejšou cestou k dokonalej radosti. Za veľké nešťastie panujúce vo svete je zodpovedný v prvom rade hriech.“

„Ježiš poslúcha Boha. Je to nový Adam, ktorý hovorí v mene všetkých ľudí a nakoniec povie Bohu slobodné a synovské ´áno´. Pre neho Boh na začiatku stvoril nebo, zem a ľudí. Ak spása spočíva v poslušnosti voči Bohu, potom chápeme i to, aké miesto zaujíma pri vykúpení Kristovo človečenstvo.“


„Ako voda neprestáva tiecť, kým nedosiahne najnižší bod a úroveň mora, tak aj Božie slovo neprestáva plynúť, kým nedosiahne úroveň srdca. A zvlášť, ak ide o radosť. Ohlasovanie radosti, ktoré by znamenalo len odovzdanie myšlienky či zvesti o radosti, no neprinášalo by radosť, by ešte nebolo radostným ohlasovaním, nebolo by evanjeliom.“

„Po krstnej vode už nie je na znovuzrodenie iná voda ako voda kajúcnosti. Takým plačom sa vystupuje k opravdivému novému človekovi, pripravenému slúžiť Bohu novým spôsobom, oslobodenému z pút hriechu.“

„Kristus zahájil novú radosť... Radosť, ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že neskončí ani smrťou, že bude večná.“

„Ohlasovateľ, ktorý predkladá pekný ideál života, ale potom žije úplne naopak, ktorý druhým ukazuje ´úzku cestu´, no sám kráča po širokej, sa podobá inžinierovi, ktorý postavil krásnu loď, avšak potom, keď ju treba spustiť na vodu a čeliť ňou otvorenému moru, radšej ostane mimo nej a pozoruje ju z diaľky z člnka. Ťažko sa potom cestujúci dajú nahovoriť nastúpiť na túto loď.“

„Kde sa pravda stále iba hľadá, tam je hlavným hrdinom jej bádateľ, a nie pravda. Človek môže takto stráviť celý život hľadaním Boha bez toho, žeby sa mu niekedy klaňal.“

„Boh dá Ducha Svätého tým, ktorí ho poslúchajú, a svoju moc tým, ktorí sa úplne oddajú jeho vôli. Duch Svätý nemôže konať v niekom, kto je ešte pripútaný k svojej vôli. Toho, kto nepočúva, teda neposlúcha Boha, nepočúvajú ani ľudia.“


„Dnes musíme nájsť vo veľkonočnom dynamizme nové druhy prechodu: ´prechod dovnútra´, obrátenie sa do svojho vnútra. Prechod z Egypta rozptýlenosti a hojnosti do zasľúbenej krajiny srdca.“

„Boh napísal dve knihy: jednou je Písmo, druhou stvorenstvo. Jedna pozostáva z písmen a slov, druhá zo stvorených diel. Nie všetci dokážu čítať knihu Písma, ale všetci môžu čítať knihu stvorenstva.“

„Na Kristovom kríži sa pobozkali spravodlivosť a pokoj, stretli sa tam Božia svätosť a láska k ľuďom. Odteraz možno poznať živého Boha iba tak, že sa rozjíma nad Kristovým krížom.“

„Keď stojíme pred sviatostným Ježišom pokojne a ticho tak dlho, ako je to len možné, začneme chápať jeho zámery a naše plány ustúpia do úzadia, aby uvoľnili miesto Kristovým. Božie svetlo preniká krok za krokom do nášho vnútra, aby ho uzdravilo.“


„Po príchode Mesiáša sa Boh a svet javia v novom svetle a Mária je prvá, ktorá sa pozerá na Boha a na svet v tomto svetle: Magnificat!“

„Kráľ si môže uvedomiť svoje ´ja´ v konfrontácii so svojimi poddanými, dieťa si seba uvedomuje vo vzťahu s rodičmi, občan v kontakte so štátom. Avšak akú nekonečnú skutočnosť získa ´ja´ v okamihu, keď sa jeho mierou stane Boh.“

„Často treba, aby človek vyšiel z boja porazený, aby Boh vyšiel z boja víťazne.“

„Babylon je príbeh o večnom pokušení človeka vyhlásiť Boha za svojho dlžníka. Hriech Babylončanov nie je hriechom ateistov, ale zbožných aj veriacich, tých, ktorí poznajú Boha, no nepreukazujú mu chválu a vďaku, aká mu náleží.“

Podobní autori