„Pri svätom prijímaní sa naša duša a naše srdce vždy znova stávajú chrámom Najsvätejšej Trojice a s príchodom Boha k nám prichádza i celý raj.“

Raniero Cantalamessa fotka
Raniero Cantalamessa30
kazateľ v pápežskej domácnosti od roku 1980 1934
Reklama

Podobné citáty

Chiara Lubich fotka
Zdenka Schelingová fotka
Reklama
 Matka Tereza fotka
Raniero Cantalamessa fotka
 Matka Tereza fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Reklama
Hazrat Inajat Chán fotka
Bruce Lee fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Reklama
Robert Desnos fotka
 Ján Pavol II. fotka
Charlie Chaplin fotka