„Pri svätom prijímaní sa naša duša a naše srdce vždy znova stávajú chrámom Najsvätejšej Trojice a s príchodom Boha k nám prichádza i celý raj.“

Raniero Cantalamessa fotka
Raniero Cantalamessa30
kazateľ v pápežskej domácnosti od roku 1980 1934

Podobné citáty

Chiara Lubich fotka
Zdenka Schelingová fotka
Matka Tereza fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Matka Tereza fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Hazrat Inajat Chán fotka
Bruce Lee fotka
Terezie z Lisieux fotka
Robert Desnos fotka
Ján Pavol II. fotka
Charlie Chaplin fotka
Svatý Ambrož fotka
Titus Lucretius Carus fotka
Tomáš Kempenský fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“