Chiara Lubich citáty

Chiara Lubich foto

48   14

Chiara Lubich

Dátum narodenia: 22. január 1920
Dátum úmrtia: 14. marec 2008
Ďalšie mená: Chiara Lubichová

Chiara Lubichová bola zakladateľka a prezidentka Hnutia fokoláre, hnutia laikov katolíckej cirkvi založeného na princípe ekumenizmu.

Citáty Chiara Lubich


„Boh od nás ani tak nežiada, aby sme boli dokonalými pracovníkmi alebo dokonalými kazateľmi, alebo dokonalými v modlitbe, ako to, aby sme boli dokonalí v láske.“

„Materstvo je záležitosťou skôr intuície srdca; než úvahy rozumu. Skôr poéziou než filozofiou, pretože matka je príliš skutočná a hlboká, tak veľmi blízka ľudskému srdcu.“


„Milovať znamená vedieť sa vzdať svojich predstáv, svojich záľub, svojho času, svojej slobody, aby som bol na tej istej úrovni ako ten druhý. Milovať znamená ustavične opúšťať samých seba, aby sme žili toho druhého. Je to životný štýl, ktorý priniesol na zem Ježiš.“

„Dráhy rakiet a satelitov okolo Zeme sú pomalé v porovnaní s vykúpením, ktoré môžeš sprostredkovať. Pokračuj v Kristovom diele trvajúcom storočia, osloboď svet od smútku a naplň ho láskou. Skús to.“

„Znášať ten–ktorý spôsob správania blížneho, určitú jeho neohrabanosť, nástojčivosť, s láskou sa povzniesť nad niektoré maličkosti je práve tak skutkom milosrdenstva ako navštevovanie chorých alebo nasycovanie hladných.“

„Žijeme, ako keby sme boli bedári. Z toho pochádza smútok, nuda a zahmlený pohľad na život. A pritom nosíme v sebe poklad, ktorý keby sme poznali, mohol by nás priviesť k radostnému jasaniu, úplne nás uspokojiť, ale aby jej pomohla. Tak ani my nemáme prichádzať k blížnym, aby sme odhaľovali bohatstvo kresťanstva, ale aby sme s nimi znášali bolesť a utrpenie a mali účasť na ich radosti a zodpovednosti, ktorý sa okolo nás odvíja. A to nielen na súkromnom živote jednotlivcov, ale aj na veľkých udalostiach, ktoré sa odohrávajú v našich časoch pred našimi očami.“

„Ak máme šťastie pracovať v Cirkvi na Božom diele a keby nás toto dielo začalo chváliť a oslavovať, dajme si pozor, aby sme víťazstvá Božieho diela nepripisovali sebe, ale Božej milosti. To Boh pôsobí prostredníctvom nás!“

„Ak je pravda, že Boh vzal na seba ľudské telo, aby prišiel na svet, aj to je pravda, že bol muž. Zapadá, teda do logiky a rovnováhy lásky, že pozdvihol svoju matku do nesmiernych výšin, a to nepoškvrneného počatia, božského materstva a nanebovzatia. A práve týmito, pravdami nachádza žena svoju pravú dôstojnosť.“


„Dialóg znamená milovať. Jedine Duch Svätý v nás nám môže skutočne pomôcť viesť dialóg a odhaliť každú skrytú chybu aj v tých najpodmanivejších teóriách.“

„Človek žijúci v panenstve svedčí o Bohu už samým svojím panenstvom, lebo na to, aby niekto takto žil, na svete dôvodu nieto. Dôvod je plne nebeský.“

„Buďme ľuďmi nášho času, vychádzajme v ústrety modernému vkusu, ale ak sa nechceme dopustiť ťažkého omylu, buďme najprv veční - tí, čo nezomierajú, ale kráčajú po stopách skutočne múdrych, po stopách svätých.“

„Bolesť vťahuje dušu do víru pravdy, ktorá je otrasná, ale súčasne krásna, neodolateľná, prinášajúca útechu tomu, kto ma odvahu sa jej pozrieť do tváre.“


„Ak Boh dopustí skúšku, nedá sa nič robiť: je to ako obrovská vlna búrky, ktorá sa preženie dušou a nepominie, kým celkom neutíchne. No zanechá v duši čosi nové, čo Boh naplánoval pre nový rozkvet, pre novú žatvu, pre svoje nové diela.“

„Ako dobre robíš, Ježišu, že si uzavretý vo svätostánku, čakáš na duše a nechodíš za nimi: Na všetkých raz príde čas, keď ťa sami a zmätení vyhľadajú: vtedy pochopia, kto si a budú sa ti klaňať.“

„Aby kresťan miloval musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý.“

„Blížny je druhý ty a ako takého ho máš milovať.“

Podobní autori