George Bernanos citáty

George Bernanos foto

24   6

George Bernanos

Dátum narodenia: 20. február 1888
Dátum úmrtia: 5. júl 1948

Georges Bernanos bol francúzsky spisovateľ, vojak v I. svetovej vojne.

Citáty George Bernanos


„Na svete je len jedno nešťastie: to, že nikdy nemilujeme dostatočne.“

„Kresťanstvo nie je medom sveta, ale soľou zeme, v ranách ktorej páli.“


„Viete, diabol je priateľ, ktorý nikdy nezostane až do konca.“

„Ten, kto hľadá pravdu o človeku, musí sa zmocniť jeho bolesti.“

„Sila a slabosť diktátorov je v tom, že uzavreli pakt so zúfalstvom národov.“

„Proste Boha o požehnanie na vašu prácu, ale nežiadajte, aby ju urobil za vás!“

„Nikdy si nezasluhujeme to, čo dostávame, pretože nikdy nedostávame nič, iba od Boha.“

„Niet kráľovstva života a popri ňom kráľovstva smrti. Je len jedno Božie kráľovstvo. Živí i mŕtvi sme v ňom vo viere a nádeji.“


„Niet iného lieku pred strachom, ako sa strmhlav vrhnúť do Božej vôle.“

„Nech nás Boh chráni pred svätými!“

„Na našej civilizácii by sme sa nemohli dopustiť väčšej zrady ako tým, keby sme uverili ľuďom, ktorí nám vravia, že je ohrozená len zvonka.“

„Naše vlastné nedostatky zbadáme najprv u iných ľudí.“


„Lekár je farárom republikána.“

„Jedným z hlavných zodpovedných, možnože jediným zodpovedným, za ponižovanie duší je podpriemerný kňaz.“

„Je v hriešnosti našej prirodzenosti, že vlastnú úbohosť vidíme najprv v druhom.“

„Je ťažké pohŕdať samými sebou bez toho, aby sme urazili Boha v nás.“

Podobní autori