Zdenka Schelingová citáty

Zdenka Schelingová foto

15   59

Zdenka Schelingová

Dátum narodenia: 24. december 1916
Dátum úmrtia: 31. júl 1955

Blahoslavená Zdenka Schelingová bola slovenská rehoľníčka rádu Milosrdných sestier Svätého kríža a obeť prenasledovania katolíckej cirkvi v Česko-Slovensku.

Citáty Zdenka Schelingová


„Veľká jednoduchosť iných udivuje a strháva ešte viac ako to, čo je komplikované.“

„Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!“


„Keď si myslím, že niečo potrebujem a nemám to, Boh sa o to postará. On vie, čo potrebujem. Veľmi dôležité je vedieť sa zbaviť nepotrebných vecí. Treba však aj vedieť o všetko prosiť.“

„Boh je neustálym svätým prijímaním pre dušu, ktorá vykonáva jeho vôľu. Poslušní vždy žijú z Boha.“

„Kto miluje, prestáva trpieť.“

„Nič ma nezastraší, ani vietor, čo prihnal husté mraky, lebo to bude iba okamih. Moja dôvera rastie, lebo viem, že za mrakmi je moje milované Slnko.“

„Ak chceme dostať bozk lásky od Ježiša, musíme sa pritúliť k jeho tŕňovej korune tak blízko, že sa na nej popicháme.“

„Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť.“


„Keď Boh posiela na nás utrpenie, má pritom odvrátenú tvár. Vtedy je život iba prebdením noci na zlom nocľahu. Ale ak nás tŕnie zraňuje, naša láska vydáva vôňu.“

„Daj, Bože, nech je moja láska mocnejšia ako moje reťaze, čo ma neprestali pripútavať k zemi. Vôbec nič - ani najčistejšia láska, ani najschopnejšie stvorenia - nemôžu nahradiť tvoju lásku.“

„Svätosť nezávisí od rozličných cvičení, ale od náklonnosti srdca, ktorá nás robí pokornými a celkom presvedčenými o svojej slabosti. A predsa vždy máme istotu, že sme v Božích rukách a celkom sa môžeme spoliehať na jeho otcovskú dobrotu.“

„Sväté prijímanie nás oblieka do Kristovho rúcha, ale za predpokladu, že zo seba zoblečieme starého človeka.“


„Kto žije z Boha, ten duchovne počal Slovo skrze vieru, porodil ho i živil konaním dobrých skutkov. Zrodiť v sebe Boha je veľkou úlohou duše. Aká hodnotná je duša, čo žije v tomto duchu poslušnosti. Vtedy aj priemerné skutky sú sväté. Prestáva u nej obyčajný, bezvýznamný život.“

„Svoju chudobu a slabosť musíme aj milovať;. Buďme vždy veľmi ďaleko od toho, čo sa blyští, milujme svoju maličkosť: V neúteche buďme spokojní, veď Ježiš si nás vyhľadá a pretvorí v plameňoch svojej lásky.“

„Pri otázke, či sa nebojím smrti, cítim, že potrebujem viac ochoty na to, aby som žila.“

Podobní autori