Citáty o cvičenie


Zdenka Schelingová foto
Zdenka Schelingová 15
slovenská mučeníčka 1916 – 1955
„Svätosť nezávisí od rozličných cvičení, ale od náklonnosti srdca, ktorá nás robí pokornými a celkom presvedčenými o svojej slabosti. A predsa vždy máme istotu, že sme v Božích rukách a celkom sa môžeme spoliehať na jeho otcovskú dobrotu.“

Charlie Chaplin foto
Charlie Chaplin 40
britský komediálny herec a filmár 1889 – 1977
„Myslenie, rovnako ako hra na husle alebo piano, vyžaduje každodenné cvičenie.“


Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 15
3. Prezident Spojených štátov amerických 1743 – 1826
„Nechajte si celé popoludnie na cvičenie a rekreáciu, ktoré sú rovnako dôležité ako čítanie. Radšej budem tvrdiť, že sú viac potrebné, pretože zdravie je cennejšie ako učenie.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 65
učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 – 1670
„Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.“

„Podnikanie je, tak ako žiadne iné povolanie, sústavné kalkulovanie s budúcnosťou, je to neprestajné počítanie, podvedomé cvičenie sa v predvídavosti.“

 Prótagorás foto
Prótagorás 9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.
„Umenie bez cvičenia a cvičenie bez umenia nie je ničím.“

 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux 125
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 – 1897
„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia. Spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“

 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux 125
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 – 1897
„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“


Publius Cornelius Tacitus foto
Publius Cornelius Tacitus 40
senátor a historik rímskej ríše 56 – 120
„Cvičenie je matkou umenia; Cvičenie razí cestu umeniu“

 Prótagorás foto
Prótagorás 9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.
„Vyučovať vyžaduje nadanie a cvičenie.“

Jane Austen foto
Jane Austen 16
anglická autorka románov 1775 – 1817
„O ktorej zo svojich najdôležitejších maličkostí vám mám porozprávať najprv?“

Tomáš Kempenský foto
Tomáš Kempenský 74
nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 – 1471
„Kto vie duchovne žiť a neprikladá veľkú váhu tomu, čo je mimo neho, ten nevyhľadáva osobitné miesta a nevyčkáva mimoriadne chvíle pre nábožné cvičenia.“


Henry Ford foto
Henry Ford 62
americký priemyselník 1863 – 1947
„Cvičenie je volovina. Ak ste zdraví, nepotrebujete ho; ak ste chorí, nemali by ste ho praktizovať.“

Joseph Heller foto
Joseph Heller 7
americký autor 1923 – 1999
„Prostitúcia jej poskytuje príležitosť stretávať ľudí. Postará sa jej o čerstvý vzduch a zmysluplné cvičenie, a udržuje ju z dosahu problémoch.“

 Platón foto
Platón 68
klasický grécky filozof -427 – -347 pr. n. l.
„Tí, čo sa oddávajú výhradne telesnému cvičeniu, priveľmi hrubnú. Kto sa venuje iba múzickému umeniu, je primäkký. Kto spája telesné cvičenie s múzickým umením, o tom možno právom povedať, že je dokonale múzickým človekom a najlepšie pochopil harmóniu.“