Citáty o cvičenie
 Prótagorás foto
Prótagorás 9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.

 Prótagorás foto
Prótagorás 9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.