Prótagorás citáty

Prótagorás fotka
8   0

Prótagorás

Dátum narodenia: 486 pred n. l.
Dátum úmrtia: 411 pred n. l.

Prótagoras alebo Prótagorás alebo Protagoras bol starogrécky filozof, najvýznamnejší sofista; v oblasti teórie poznania stúpencom Herakleita; v otázkach náboženstva liberálny, bol obvinený z ateizmu.

Základom Protagorovej filozofie je tvrdenie, že človek je mierou všetkých vecí; pri tých, ktoré sú, je mierou ich bytia, pri tých, ktoré nie sú, mierou ich nebytia. To znamená, že človek určuje, čo jestvuje a čo nejestvuje. Poznanie a bytie nie je teda objektívne, lež subjektívne. Obmedzujú nás nedostatočné poznávacie schopnosti. Protagoras poukazuje predovšetkým na klamlivosť zmyslového vnímania. Človek sa tu chápe ako indivíduum, pre ktoré niet žiadnej všeobecnej a všeobecne platnej pravdy. Podľa tohto gnozeologického relativizmu jestvujú o každej veci dve navzájom protikladné výpovede.

Podľa kresťanského apologéta Lactantia bol prvým ateistom resp. agnostikom, tvrdiac, že mu vôbec nie je jasné, či bohovia existujú alebo nie.

„Mierou všetkých vecí je človek, existujúcich že sú a neexistujúcich že nie sú.“

—  Prótagorás

Prisudzované výroky
Varianta: Mierou všetkých vecí je človek, jestvujúcich, že sú, a nejestvujúcich, že nie sú.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„As touching the gods, I do not know whether they exist or not, nor how they are featured; for there is much to prevent our knowing: the obscurity of the subject and the brevity of human life.“

—  Protagoras

Opening lines of Concerning the Gods (DK 80 B4).
Variant translation: "As to the Gods, I have no means of knowing either that they exist or that they do not exist, or if they do, what they are like."

„There are two sides to every question.“

—  Protagoras

As quoted in Lives of Eminent Philosophers, by Diogenes Laërtius, Book IX, Sec. 51

Podobní autori

Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu43
staroveký grécky filozof
Hérakleitos fotka
Hérakleitos61
grécky filozof
Plútarchos fotka
Plútarchos37
staroveký grécky historik a filozof
Platón fotka
Platón68
klasický grécky filozof
Diogenés Ze Sinópy fotka
Diogenés Ze Sinópy4
staroveký grécky filozof, jeden zo zakladateľov Cynickej fi…
Xenofón fotka
Xenofón9
staroveký grécky historik a filozof
Epiktétos fotka
Epiktétos57
filozof starovekého Grécka
Sókratés fotka
Sókratés68
klasický grécky filozof z Atén
Hérodotos fotka
Hérodotos3
staroveký grécky historik, často považovaný za prvého histo…
Archimedes fotka
Archimedes2
grécky matematik, fyzik, inžinier, vynálezca a astronóm
Dnešné výročie
Winston Churchill fotka
Winston Churchill89
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965
Lafayette Ronald Hubbard fotka
Lafayette Ronald Hubbard11
americký autor sci-fi, filozof a zakladateľ Scientologickej… 1911 - 1986
Pierre-Augustin de Beaumarchais fotka
Pierre-Augustin de Beaumarchais20
francúzsky dramatik a diplomat, vševed 1732 - 1799
Jan Kollár fotka
Jan Kollár11
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a… 1793 - 1852
Ďalších 21 výročí
Podobní autori
Epikúros ze Samu fotka
Epikúros ze Samu43
staroveký grécky filozof
Hérakleitos fotka
Hérakleitos61
grécky filozof
Plútarchos fotka
Plútarchos37
staroveký grécky historik a filozof
Platón fotka
Platón68
klasický grécky filozof
Diogenés Ze Sinópy fotka
Diogenés Ze Sinópy4
staroveký grécky filozof, jeden zo zakladateľov Cynickej fi…