Prótagorás citáty

 Prótagorás foto

9   0

Prótagorás

Dátum narodenia: 486 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 411 pr. n. l.

Prótagoras alebo Prótagorás alebo Protagoras bol starogrécky filozof, najvýznamnejší sofista; v oblasti teórie poznania stúpencom Herakleita; v otázkach náboženstva liberálny, bol obvinený z ateizmu.

Základom Protagorovej filozofie je tvrdenie, že človek je mierou všetkých vecí; pri tých, ktoré sú, je mierou ich bytia, pri tých, ktoré nie sú, mierou ich nebytia. To znamená, že človek určuje, čo jestvuje a čo nejestvuje. Poznanie a bytie nie je teda objektívne, lež subjektívne. Obmedzujú nás nedostatočné poznávacie schopnosti. Protagoras poukazuje predovšetkým na klamlivosť zmyslového vnímania. Človek sa tu chápe ako indivíduum, pre ktoré niet žiadnej všeobecnej a všeobecne platnej pravdy. Podľa tohto gnozeologického relativizmu jestvujú o každej veci dve navzájom protikladné výpovede.

Podľa kresťanského apologéta Lactantia bol prvým ateistom resp. agnostikom, tvrdiac, že mu vôbec nie je jasné, či bohovia existujú alebo nie.

Citáty Prótagorás


 Prótagorás foto
Prótagorás9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.

 Prótagorás foto
Prótagorás9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.
 Prótagorás foto
Prótagorás9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.


 Prótagorás foto
Prótagorás9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.


 Prótagorás foto
Prótagorás9
grécky filozof z predsokratovského obdobia -486 – -411 pr. n. l.

Podobní autori