Prótagorás citáty

 Prótagorás foto
9  0

Prótagorás

Dátum narodenia: 486 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 411 pr. n. l.

Reklama

Prótagoras alebo Prótagorás alebo Protagoras bol starogrécky filozof, najvýznamnejší sofista; v oblasti teórie poznania stúpencom Herakleita; v otázkach náboženstva liberálny, bol obvinený z ateizmu.

Základom Protagorovej filozofie je tvrdenie, že človek je mierou všetkých vecí; pri tých, ktoré sú, je mierou ich bytia, pri tých, ktoré nie sú, mierou ich nebytia. To znamená, že človek určuje, čo jestvuje a čo nejestvuje. Poznanie a bytie nie je teda objektívne, lež subjektívne. Obmedzujú nás nedostatočné poznávacie schopnosti. Protagoras poukazuje predovšetkým na klamlivosť zmyslového vnímania. Človek sa tu chápe ako indivíduum, pre ktoré niet žiadnej všeobecnej a všeobecne platnej pravdy. Podľa tohto gnozeologického relativizmu jestvujú o každej veci dve navzájom protikladné výpovede.

Podľa kresťanského apologéta Lactantia bol prvým ateistom resp. agnostikom, tvrdiac, že mu vôbec nie je jasné, či bohovia existujú alebo nie.

Citáty Prótagorás

Reklama
Reklama

„As touching the gods, I do not know whether they exist or not, nor how they are featured; for there is much to prevent our knowing: the obscurity of the subject and the brevity of human life.“

—  Protagoras
Opening lines of Concerning the Gods (DK 80 B4). Variant translation: "As to the Gods, I have no means of knowing either that they exist or that they do not exist, or if they do, what they are like."

Reklama

„There are two sides to every question.“

—  Protagoras
As quoted in Lives of Eminent Philosophers, by Diogenes Laërtius, Book IX, Sec. 51

Dnešné výročie
Heinrich Heine foto
Heinrich Heine56
nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856
Werner Von Siemens foto
Werner Von Siemens2
nemecký vynálezca a priemyselník 1816 - 1892
Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel77
nemecký básnik a dramatik 1813 - 1863
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson38
anglický spisovateľ 1709 - 1784
Ďalšie 3 dnešné výročie
Podobní autori
 Hérakleitos foto
Hérakleitos62
grécky filozof
 Epikúros ze Samu foto
Epikúros ze Samu43
staroveký grécky filozof
 Plútarchos foto
Plútarchos39
staroveký grécky historik a filozof
 Anaxagorás foto
Anaxagorás11
staroveký grécky filozof
 Zénón z Kitia foto
Zénón z Kitia4
staroveký grécky filozof
 Platón foto
Platón68
klasický grécky filozof
 Prodikos foto
Prodikos1
staroveký grécky filozof
 Epiktétos foto
Epiktétos58
filozof starovekého Grécka
 Sókratés foto
Sókratés68
klasický grécky filozof z Atén