Citáty o podnikanie

Zbierka citátov na tému podnikanie.

Súvisiace témy

Celkom 32 citátov o podnikanie, filtrovať:


Mark Zuckerberg fotka
Tomáš Baťa fotka
Milton Friedman fotka

„História nám len naznačuje, že kapitalizmus je potrebnou podmienkou politickej slobody. Je zrejmé, že nie je podmienkou postačujúcou. Fašistické Taliansko a fašistické Španielsko, Nemecko v rôznych obdobiach počas posledných sedemdesiatich rokov, Japonsko pred prvou svetovou vojnou a v medzivojnovom období, cárske Rusko v desaťročiach pred prvou svetovou vojnou – to všetko sú spoločnosti, ktoré rozhodne nemožno označiť ako politicky slobodné. No predsa, v každej z nich bolo súkromné podnikanie dominantnou formou ekonomického usporiadanie. Je preto zjavne možné, aby existoval ekonomický systém, ktorý je vo svojich základoch kapitalistický, a politický systém, ktorý nie je slobodný. Dokonca aj v týchto spoločnostiach mali občania omnoho viac slobody než občania moderných totalitných štátoch ako je Rusko alebo nacistické Nemecko, kde je ekonomický totalitarizmus spojený s politickým totalitarizmom. Ešte aj v cárskom Rusku mali niektorí občania za určitých okolností možnosť zmeniť zamestnanie bez potreby súhlasu politickej autority, pretože kapitalizmus a existencia súkromného vlastníctva do istej miery kontrolovali centralizovanú moc štátu.“

—  Milton Friedman, kniha Capitalism and Freedom

History suggests only that capitalism is a necessary condition for political freedom. Clearly it is not a sufficient condition. Fascist Italy and Fascist Spain, Germany at various times in the last seventy years, Japan before World Wars I and II, tzarist Russia in the decades before World War I -- are all societies that cannot conceivably be described as politically free. Yet, in each, private enterprise was the dominant form of economic organization. It is therefore clearly possible to have economic arrangements that are fundamentally capitalist and political arrangements that are not free. Even in those societies, the citizenry had a good deal more freedom than citizens of a modern totalitarian state like Russia or Nazi Germany, in which economic totalitarianism is combined with political totalitarianism. Even in Russia under the Tzars, it was possible for some citizens, under some circumstances, to change their jobs without getting permission from political authority because capitalism and the existence of private property provided some check to the centralized power of the state. (en)
Potvrdené výroky, Kapitalizmus a sloboda (1962)
Zdroj: FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. 3rd Edition, Chicago; Londýn : University of Chicago Press, 2002. 208 p. ISBN 0-226-26421-1. p. 10.

Ingvar Kamprad fotka

„Len tí, ktorí spia, nerobia žiadne chyby.“

—  Ingvar Kamprad zakladateľ bytového reťazca IKEA 1926 - 2018

Richard Branson fotka
Richard Branson fotka
Ingvar Kamprad fotka
Mark Zuckerberg fotka
Mark Zuckerberg fotka
Albert Schweitzer fotka

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Mahátma Gándhí fotka
Steve Jobs fotka
Paul Freet fotka
Henry R. Luce fotka
Peter Drucker fotka

„Základom podnikania je zákazník, vďaka ktorému existuje. Teda zákazník dáva zamestnanie.“

—  Peter Drucker americký obchodný poradca 1909 - 2005

The customer is the foundation of a business and keeps it in existence. He alone gives employment. (angl.)
Prisudzované výroky

Richard Branson fotka
Laco Novomeský fotka

„O kolektivizácii: "Združstevňovanie poľnohospodárstva bolo správnou myšlienkou socializmu. … hospodárenie na malých gazdovstvách predstavovalo pri neprestajnom roľníckom lopotení neprestajný núdzny život a jednak si moderná strojová výroba priam vynucovala väčšie plochy - veď je neprestaviteľné, že by nepatrné pásiky zeme, ktoré prevažovali, obrábali traktory a kombajny…) a bude patriť k jeho veľkým úspechom, že sa ho podujal uskutočniť. Ale bude patriť aj zahanbujúcim nedostatkom ten spôsob, ako k jeho záslužnej úlohe pristupovali. Aké prefíkané formy nátlaku využíval na väčšinu roľníkov, hoci ortodoxný t. j. pravoverný výklad socializmu predpokladal podmienku dobrovoľný prístup roľníkov do kolektívneho hospodárenia. Toto okaté figliarstvo bolo tak všeobecné, že medzi roľníkmi sa väčšmi ujalo označenie "vzali mi", než iné, jediné priliehavé "dal som" … do družstva svoju škvarku, svoj dobytok, náradie atď. Taktiež súkromná obchodná a remeselnícka malovýroba bola zadministrovaná valcom socializmu… aby nefigurovalo v štatistikách súkromné podnikanie, hoci od čias, čo bolo praktické vytreté, trpí socialistická verejnosť na nedostatok drobných služieb. Štát (daňový úrad) mohol malovýrobu mať pod kontrolou, aby sa z nej postupne nevyvinul súkromno-kapitalistický element."“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Zdroj: Potvrdené výroky, L. Novomeský, Splátka veľkého dlhu II. zv., s. 170-176

Robert Kiyosaki fotka
Ambrose Bierce fotka

„Pirát: Víťaz podnikania v malom miere, ktorého anexiám chýba posvätná zásluha veľkosti.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“