Japonské príslovia

„Verný pes a starosti sa nikdy nestratia.“

„Obetovať sa je omnoho dôležitejšie, ako víťazne prežiť.“


„Aj cestu dlhú 1000 míľ musíme začať prvým krokom.“

„Ten sa ti vyhráža, kto sa ťa najviac bojí.“

„Čakať na šťastie je to isté ako čakať na smrť.“

„Keď človek spadne tvárou do blata, musí v sebe nájsť silu pozrieť sa ku hviezdam.“

„Jeme aj očami.“

„Keď vidí zlato, zíde aj anjel zo svojej cesty.“


„Básnici poznajú aj krajiny, kde nikdy neboli.“

„Ani peniaze nestoja viac, než stoja.“

„Opica zostane opicou i keď si nasadí korunu.“

„Zdravé je chodiť, hoci len po izbe.“


„Výchova je dôležitejšia ako pôvod.“

„Nevyslovené slová sú kvetmi mlčania.“

„Neľutuj toho, čo sa nedá odčiniť.“

„Mieru treba poznať v speve aj v tanci.“