„Až keď ty sám budeš mať dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom.“

Posledná aktualizácia 25. august 2021. História

Podobné citáty

Titus Maccius Plautus fotka
Orison Swett Marden fotka
Viktor Frankl fotka

„Rodičia odovzdávajú pri splodení dieťaťa chromozómy, ale nevdýchnu ducha.“

—  Viktor Frankl rakúsky neurológ a psychiater, prežil holokaust 1905 - 1997

s. 97
Potvrdené výroky, Z knihy: Vôľa k zmyslu - myšlienky Viktora E. Frankla

Wilhelm Raabe fotka
Henry Ward Beecher fotka
Platón fotka
Citát „Úlohou dieťaťa je žiť svoj vlastný život a nie život, ktorý si jeho úzkostliví rodičia myslia, že by mal žiť, ani život podľa účelu pedagóga, ktorý si myslí, že vie, čo je pre dieťa najlepšie.“
Alexander Sutherland Neill fotka
Robert Lembke fotka
Stephen Leacock fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Mark Twain fotka
Jean Paul Sartre fotka

„Potrebujem druhého, aby som lepšie pochopil sám seba.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980

Prisudzované výroky

Jean Maria Vianney fotka

„Kňaz je niečo tak nesmierne, že keby to on sám pochopil, zomrel by.“

—  Jean Maria Vianney francúzsky kňaz a svätec 1786 - 1859

Potvrdené výroky

„Najlepšie dedičstvo, ktoré môže dať rodič svojim deťom je niekoľko minút svojho času každý deň.“

—  Orlando Aloysius Battista kanadský chemik 1917 - 1995

The best inheritance a parent can give to his children is a few minutes of his time each day. (en)
Potvrdené výroky
Zdroj: LARIMORE, Walter L. God's Design for the Highly Healthy Child. Grand Rapids (Michigan) : Zondervan, 2005. 329 p. ISBN 03-1026-283-1. p. 53.

Súvisiace témy