Milton Friedman citáty

Milton Friedmanfoto

15  4

Milton Friedman

Dátum narodenia:31. júl 1912
Dátum úmrtia:16. november 2006

Milton Friedman bol americký ekonóm, štatistik a univerzitný profesor, významný predstaviteľ chicagskej školy. V roku 1976 mu bola udelená Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. Spolu s Keynesom je najznámejší a najvplyvnejším ekonómom 20. storočia.

Citáty Milton Friedman

Milton Friedman foto
Milton Friedman15
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006Milton Friedman foto
Milton Friedman15
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006

Milton Friedman foto
Milton Friedman15
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006
Podobní autori