„S úctou k platom učiteľov, hlavný problém nespočíva v tom, že by v priemere boli príliš nízke – v priemere môžu byť tiež príliš vysoké – ale v ich prílišnej uniformite a strnulosti. Zlí učitelia sú značne preplácaní a dobrí učitelia sú značne nedoplácaní. Platové tabuľky majú sklon byť uniformné a určované podstatne viac vekom, získanými titulmi a certifikátmi než zásluhami.“

—  Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Potvrdené výroky, Kapitalizmus a sloboda (1962), With respect to teachers' salaries, the major problem is not that they are too low on the average — they may well be too high on the average — but that they are too uniform and rigid. Poor teachers are grossly overpaid and good teachers grossly underpaid. Salary schedules tend to be uniform and determined far more by seniority, degress received, and teaching certificates acquired than by merit. (en) Source: FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. 3rd Edition, Chicago; Londýn : University of Chicago Press, 2002. 208 p. ISBN 0-226-26421-1. p. 95.
Milton Friedman fotka
Milton Friedman18
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006
Reklama

Podobné citáty

József Egry fotka
Gordon Neufeld fotka
Reklama
Publilius Syrus fotka

„Zlé povahy nikdy nemajú núdzu o učiteľov.“

—  Publilius Syrus latinský spisovateľ
Potvrdené výroky, Source: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

 Hérakleitos fotka
Charles Farrar Browne fotka
Bill Gates fotka
 Pavol VI. fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
 Euripidés fotka
 Lao-c' fotka
 Sókratés fotka
Adelbert Von Chamisso fotka
Citát „Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“
Jan Amos Komenský fotka

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670
Prisudzované výroky

Christopher Morley fotka
Max Beerbohm fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“