„S úctou k platom učiteľov, hlavný problém nespočíva v tom, že by v priemere boli príliš nízke – v priemere môžu byť tiež príliš vysoké – ale v ich prílišnej uniformite a strnulosti. Zlí učitelia sú značne preplácaní a dobrí učitelia sú značne nedoplácaní. Platové tabuľky majú sklon byť uniformné a určované podstatne viac vekom, získanými titulmi a certifikátmi než zásluhami.“

Milton Friedman fotka
Milton Friedman16
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006
Reklama

Podobné citáty

József Egry fotka
Gordon Neufeld fotka
Reklama
 Hérakleitos fotka
Charles Farrar Browne fotka
Bill Gates fotka

„Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.“

—  Bill Gates americký priemyselník a filantrop 1955
1999, Business @ the Speed of Thought

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
 Pavol VI. fotka
Reklama
 Euripidés fotka
 Lao-c' fotka
 Sókratés fotka
Jan Amos Komenský fotka
Reklama
Adelbert Von Chamisso fotka
Christopher Morley fotka
Max Beerbohm fotka
Johann Gottfried Herder fotka

„Jedna dobrá matka je viac hodná ako sto učiteľov.“

—  Johann Gottfried Herder nemecký filozof, teológ, básnik a literárny kritik 1744 - 1803