Pavol VI. citáty

 Pavol VI. foto

14   3

Pavol VI.

Dátum narodenia: 26. september 1897
Dátum úmrtia: 6. august 1978
Ďalšie mená: Pope Pavol VI.

Blahoslavený Pavol VI., lat. Paulus PP. VI, vlastným menom Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini bol 262. pápež v období 21. jún 1963 – 6. august 1978.

Citáty Pavol VI.


„Človek má väčšiu cenu pre to, čím je, než pre to, čo má.“

„Aby sme mohli pristúpiť k sviatosti lásky, musíme prekročiť prah viery.“


„Na otázku, či sa k nám Pán prihovára v hluku, alebo v tichu, odpovedáme všetci, že v tichu. Prečo teda sa občas neodmlčíme? Prečo sa nesnažíme počuť šepot Božieho hlasu v sebe, len čo ho zachytíme?“

„Rast Božieho kráľovstva sa nemôže zamieňať s pokrokom ľudskej kultúry a techniky, ale spočíva v čoraz hlbšom poznaní nepreniknuteľných tajomstiev Krista, v čoraz silnejšej nádeji na večné dobrá a vrúcnejších odpovediach na Božiu lásku.“

„Pravidlá modernej modlitby: Budem sa modliť, aby sa hukot áut stal hudbou a aby sa dym továrenských komínov stal kadidlom.“

„Práca v evanjelizácii predpokladá, že čoraz väčšmi milujeme tých, ktorých evanjelizujeme.“

„Ľudia sa nehanbia zameniť vlastnú slepotu za smrť Boha.“

„Eucharistia - spoločenstvo s Kristom je znakom, zárukou, podnetom, prameňom i silou tohto nepredstaviteľného spoločenstva medzi nami - jeho nasledovníkmi a žiakmi, medzi nami kresťanmi.“


„Dnešní ľudia poslúchajú radšej svedkov ako učiteľov, a ak poslúchajú učiteľov, je to preto, lebo sú zároveň svedkami.“

„Podstatou kresťanstva je láska.“

„Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia, ponúknutého z lásky.“

„Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia ponúknutého z lásky.“


„Niekedy aj my môžeme byť pokušiteľmi pre druhých.“

„V tomto svete neexistuje vykúpenie bez obety a niet vykúpenej existencie, ktorá by súčasne nebola existenciou obety.“