Ján XXIII. citáty

Ján XXIII. foto

60   21

Ján XXIII.

Dátum narodenia: 25. november 1881
Dátum úmrtia: 3. jún 1963
Ďalšie mená: Angelo Giuseppe Roncalli

Bl. Ján XXIII., vl. menom Angelo Giuseppe Roncalli bol taliansky duchovný a 261. rímsky pápež.

Citáty Ján XXIII.


„Deň bez modlitby je ako obloha bez slnka, ako záhrada bez kvetov.“

„Modlitba znamená načúvať Bohu, rozprávať sa s ním, mlčať s ním. Pýta sa, čo sa mu páči, a je viac poklonou a vďakou než prosbou. Pán predsa vie, čo potrebujeme. Deň bez modlitby je ako obloha bez slnka, ako záhrada bez kvetov.“


„Som presvedčený, že tak ako všetky rieky tečú do mora, podobne aj naše slzy sa vlievajú do Božieho srdca.“

„S krídlami viery a modlitby pozdvihnime sa vždy bližšie k Pánovi. Takýmto spôsobom bude ľahké zosúladiť plynutie času s nadprirodzeným životom.“

„Myslím však, že najväčšou odmenou je uznanie jej mena. Každý ju pozná ako MATKU TEREZU, a to len pod týmto menom. To znamená, že celý svet ju jednohlasne uznal a vyhlásil za matku. Doteraz svet, a to celý svet, nikoho nenazval týmto menom.“

„Aj uprostred nevyhnutných ťažkostí nech sa každý ustavične úplne odovzdáva do Božej vôle, v istote, že niet slzy, ktorú by Pán nevidel, ani vzdychu srdca, ktorý by nepočul, ani obety, ktorú by on nepoznal.“

„Modlitba znamená načúvať Bohu, rozprávať sa s Bohom a mlčať s Bohom.“

„Boh sa neuspokojí s tým, čo robíme iba napoly, akoby na pôžičku.“


„Viera - to je jasno, ktoré prichádza od Boha.“

„Modlitba sa pýta, čo sa páči jemu, a je viac poklonou a vďakou než prosbou. Pán predsa vie čo potrebujeme.“

„V živote, ako viete, nemá cenu chýr, ktorý sa získa, ani veci, ktoré vidno, ale láska, s ktorou sa plní Božia vôľa.“

„Aj keby okolnosti ukazovali presný opak, pevne verím, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa postará tak, ako keby okrem mňa nebolo na svete nikoho.“


„Medzi všetkým veľkým a chvályhodným, čo môže byť na svete, je žitá a praktizovaná láska to jediné, čo zostane a bude svietiť najjasnejším svetlom až naveky: "Láska nikdy nezanikne."“

„Aj keď je zlo naozaj smutná realita, tak dnes, ako i včera, predsa nedokáže nikdy - a to dobre vieme - premôcť dobro.“

„Ak nenávisť priniesla už toľko trpkého ovocia smrti, mali by sme rozniesť znova tú kresťanskú lásku, ktorá jediná dokáže zjemniť drsnosť, prekopať nebezpečenstvo a uľahčiť utrpenie.“

„Ako krv, čo ticho prúdi v žilách, dáva život, sfarbenie a odolnosť celému telu, tak láska, tá skrytá, no pulzujúca životná miazga, robí záslužným a účinným každý dobrý skutok.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 60 citátov