„Sme určení na diela lásky, nie na výpravy nenávisti.“

Ján XXIII. fotka
Ján XXIII.58
261. pápež katolíckej cirkvi 1881 - 1963
Reklama

Podobné citáty

Reklama
Mladší Plinius fotka
Jean-pierre Claris De Florian fotka
Margarita Aliger fotka

„Človek nenávidí z lásky, nie z nenávisti.“

—  Margarita Aliger slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992
Prisudzované výroky

Paul Claudel fotka
Thomas Fuller fotka
Carlo Goldoni fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Henry Ford fotka
 Anakreón fotka

„Nenávisť oplácajte láskou, nie pomstou.“

—  Anakreón grécky lyrik, známe sú jeho pijanské piesne a hymny -570 - -485 pred n. l.
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“