Citáty na tému dielo

Zbierka citátov na tému dielo, jedlo, diel, láska.

Celkom 186 citátov, filtrovať:

Ján Pavol II. fotka
Lao-c' fotka
Isaac Newton fotka

„Toto zázračné usporiadanie Slnka, planét a komét môže byť dielom len mysliacej a všemohúcej bytosti.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1987)
Potvrdené výroky

Titus Lucretius Carus fotka
Honoré De Balzac fotka
Chiara Lubich fotka
Chiara Lubich fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Adolf Hitler fotka

„Z toho dôvodu dnes verím, že jednám v súlade s vôľou všemocného Stvoriteľa: tým, že sa bránim proti Židovi, bojujem za dielo Pána.
Mein Kampf, preklad z češtiny“

—  Adolf Hitler vodca a ríšsky kancelár Nemecka, vedúci nacistickej strany 1889 - 1945

Potvrdené výroky

Citát „Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“
Buddha fotka

„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Paulo Coelho fotka
Ľudovít Velislav Štúr fotka
Ľudovít Velislav Štúr fotka
Ľudovít Velislav Štúr fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Je to aj naše dielo!… Buďme naň hrdí.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Rainer Maria Rilke fotka

„Neprestávajte pevne veriť, že vaše presvedčenie a vaša práca prispievajú k dielu Najvyššieho; čím vrúcnejšie budete v sebe pestovať túto myšlienku, tým viac sa bude skutočnosť ba celý svet riadiť podľa toho.“

—  Rainer Maria Rilke rakúsky básnik a spisovateľ 1875 - 1926

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Jan Kollár fotka

„Život má byť dielo vlastnej duše.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Jean Cocteau fotka
Gustáv Husák fotka

„Keď skúmame dejiny, nachádzame v nich dosť mien, pri ktorých iba titul a hodnosť čosi hovorí; za leskom titulu je však prázdnota. Sú to čierni pasažieri histórie. A nájdeme i iné postavy, hoc aj bez štátnych titulov a hodnosti, v ktorých akoby sa stelesnila problematika doby, ktoré sú symbolmi potrieb, bojov a ilúzií svoje spoločnosti, sú míľnikmi na vývinovej ceste svojho národa. Takouto svetovou postavou v slovenskej histórii je Ľudovít Štúr … Vybral si cestu tŕnistú, lebo si uvedomuje svoju povinnosť voči spoločnosti, voči dejinám. Štúr pochopil vývinovú tendenciu modernej doby a že sa jednoznačne postavil na stranu "utisnutých a odhodených" ľudových vrstiev i národov. Za ich slobodu a lepší život formujú štúrovci prvý dobe zodpovedajúci politický a národný program Slovákov, stmeľujú a zjednocujú uvedomelé sily v národe, organizujú politický i ozbrojený zápas za revolučné požiadavky ľudu a národa, vyvolávajú prvý krát v našich dejinách uvedomelý masový revolučný pohyb. … Z poznania zúfalej situácie ľudových más, z túžby zmeniť ju vytvára skupina štúrovskej inteligencie, nezaťažená rodovými či majetnými výsadami, revolučno-demokratický program odstránenia feudalizmu a zrušenia poddanstva. … Mnoho súdov bolo vyslovené o týchto udalostiach, od súčasníkov i v neskorších rokoch, z pozícií jednotlivých národov i zo širších hľadísk európskej revolúcie. Niektoré novinárske poznámky Marxa a Engelsa, písané v priebehu udalostí bez možnosti bližšieho poznania a analyzovania špecifických podmienok a situácie revolúcie v Rakúsku a Uhorsku, boli neskôr kanonizované ako posledný súd histórie. …. V súhrnom pohľade je úloha Štúra a jeho spolubojovníkov v našej národnej histórii vysoko pozitívna a obdivuhodná. Objektivizovali a predstavovali potreby a požiadavky ľudových más, bojovali za ne. Tvoria základný článok vývinovej reťaze našej novodobej histórie. … Čítajte dejiny nášho národa. Nie tie vymyslené pre dokórum jedného režimu, ktorý si ako parvenu zakupoval lepšiu minulosť, ale tie hybné sily, ktoré národ udržali, uvedomili, politicky formovali. V máloktorom národe sú jeho politické dejiny tak históriou jeho kultúrneho vývoja, kultúrnych osobností ako u nás. Štúrova skupina, ktorá prvá politicky viedla náš národ, dávala mu sociálny i hospodársky program, ba dokonca do zbrane ho mobilizovala, neboli to sami básnici, spisovatelia, novinári, kultúrni činitelia? Kuzmány, Janko Kráľ, Vajanský a všetci ostatní, stĺpy našej našej národnej kultúry, boli nositeľmi politického zápasu u nás. … Táto symbióza skutočnej kultúry s progresívnou politikou zostala v nás do dnešného dňa. Nedívajte sa na voľby a na manifestácie, ale na myšlienky, ktoré obstáli v posledných 28. rokoch. Bola to koncepcia Hlinku a Tuku alebo Hodžu a Dérera a ich početných ampliónov, na ktorú by mohol národ dnes nadväzovať? Alebo to bola tá podľa Štúra, pohybujúca a zapaľujúce iskra ducha ľudského, ktorú nachádzame v dielach Novomeského, Smreka, Jilemnického, Kráľa, Jesenského, v článkoch Clementisa v kultúrnom a umeleckom podaní toľkých avantgardných činiteľov a v politickom formulovaní socialistického hnutia u nás? Komunistické hnutie a kultúra bili sa za to isté, i keď dakedy na rozličných frontoch: za slobodu človeka, za pravdu a krásu v ľudskom spoločenstve. K týmto zdrojom národných a kultúrnych síl sa vraciame, ked robíme jeden a chystáme sto krokov dopredu."“

—  Gustáv Husák slovenský komunistický politik 1913 - 1991

Potvrdené výroky
Zdroj: Štefan Drug: Štúrov program na našich zástavách

Eleanor Roosevelt fotka

„Krásni mladí ľudia sú náhodami prírody, ale krásni starí ľudia sú umeleckými dielami.“

—  Eleanor Roosevelt manželka Franklina Delano Roosevelta a prvá dáma Spojených štátov 1884 - 1962

František Saleský fotka
Francois Mauriac fotka
William Shakespeare fotka

„Aké majstrovské dielo je človek!“

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Pablo Picasso fotka

„Dielo, ktoré človek vytvára, nie je nič iného ako forma denníka.“

—  Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Ján XXIII. fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Giovanni Bosco fotka
Matka Tereza fotka
Giovanni Bosco fotka
Oscar Wilde fotka
Claude Monet fotka
Stefan Garczyňski fotka
Leonardo Da Vinci fotka
Pablo Picasso fotka

„Vďaka kritikom sa maliari dozvedajú, čo chceli svojím dielom vyjadriť. A niektorí tomu dokonca uveria.“

—  Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Prisudzované výroky

Oscar Wilde fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Budúci osud dieťaťa je vždy dielom matky.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Thomas Alva Edison fotka
Sofoklés fotka
Leonardo Da Vinci fotka

„Šťastní sú tí, ktorí dožičia sluchu slová mŕtvych - to jest, ktorí čítajú dobré diela a rozjímajú o nich.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Federico Fellini fotka
John Goodman fotka
Ján Pavol II. fotka
Louis-émile Bougaud fotka
Dino Serge Pitigrilli fotka
Albert Schweitzer fotka
Frank Thiess fotka
John Ruskin fotka
Seneca fotka

„Začiatok diela je v našej moci, výsledok je v rukách osud.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Ralph Waldo Emerson fotka
Vincent de Paul fotka
Citát „Príroda je dielom vesmíru, umenie však dielom človeka.“
Karel Čapek fotka
Erich Maria Remarque fotka
Matka Tereza fotka
Guy De Maupassant fotka

„Umelecké dielo je vynikajúce, len keď je zároveň symbolom a presným odrazom skutočnosti.“

—  Guy De Maupassant francúzsky spisovateľ 1850 - 1893

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Stanisław Jerzy Lec fotka
Chiara Lubich fotka
Theodor W. Adorno fotka

„Všetky umelecké diela sú záhady.“

—  Theodor W. Adorno nemecký sociológ, filozof a muzikológ známy pre jeho kritickú teóriu o spoločnosti 1903 - 1969

Arthur Schopenhauer fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Bratia Goncourtovci fotka
François-René de Chateaubriand fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Alexandre Dumas starší fotka

„Láska povzbudzuje k veľkým dielam, ale bráni nám ich dokončiť.“

—  Alexandre Dumas starší francúzsky spisovateľ a dramatik, otec rovnomenného spisovateľa a dramatika 1802 - 1870

Prisudzované výroky

„Je cítiť, že za mojím dielom je moja fantázia, môj spôsob myslenia, života, teda moja duša.“

—  Jil Sander nemecká módna návrhárka 1943

Prisudzované výroky

Maxim Gorkij fotka

„Veľká pýcha tohto sveta je dielom matiek.“

—  Maxim Gorkij ruský spisovateľ 1868 - 1936

Prisudzované výroky

Miguel de Cervantes fotka

„Človek je dieťaťom svojho diela.“

—  Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616

Prisudzované výroky
Varianta: Muž je dieťaťom svojho diela.

Raymond Hezekiah Torrey fotka
Božena Němcová fotka
Gustave Flaubert fotka

„Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.“

—  Gustave Flaubert francúzsky spisovateľ 1821 - 1880

Prisudzované výroky

Ján XXIII. fotka
Mary Ward fotka

„Iba ten, kto miluje, má silu a schopnosť vykonať všetky dobré diela, ktoré svet potrebuje.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

Potvrdené výroky
Zdroj: [26]

Matka Tereza fotka

„Boh má svoj vlastný spôsob ako zviditeľniť svoje dielo.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

Mary Ward fotka

„Ak je dielo hlboko zakorenené v Bohu, o to istejšie bude stáť.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

Potvrdené výroky
Zdroj: Pohľadnica Congregatio Jesu

Paul Klee fotka
Origenes fotka

„Bez prestania sa modlí ten, kto spája modlitbu s prácou a svoje dobré diela s modlitbou. Len týmto spôsobom môžeme uskutočniť príkaz modliť sa bez prestania.“

—  Origenes kresťanský učenec v Alexandrii 185 - 254

Potvrdené výroky
Zdroj: [TORKINGTON, David.: Modlitbou k radosti. Bratislava: LÚČ, 2004 ISBN 80-7114-458-4]

Epiktétos fotka

„Každé dielo prezrádza svojho autora. Vari ho neprezrádza aj viditeľný svet a naša schopnosť vidieť ho?“

—  Epiktétos filozof starovekého Grécka 50 - 138

Prisudzované výroky
Zdroj: [13]

Epiktétos fotka

„Z dobrého usporiadania vecí môžeme dokazovať, že toto dielo je výtvorom nejakého umelca a nevzniklo náhodou.“

—  Epiktétos filozof starovekého Grécka 50 - 138

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [15]

Peter Altenberg fotka
Peter Altenberg fotka
Francis Bacon fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Honoré De Balzac fotka
Honoré De Balzac fotka
Honoré De Balzac fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Ingmar Bergmanová fotka
Hector Berlioz fotka
Karl Ludwig Borne fotka
Luis Buñuel fotka
Samuel Butler fotka
Samuel Butler fotka
Valeriu Butulescu fotka
Albert Camus fotka