„Boh koná svoje dielo ani nie tak množstvom svojich pracovníkov, ako skôr vernosťou tých, čo volá, i keď ich je málo.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. Histórie
Vincent de Paul fotka
Vincent de Paul26
francúzsky kňaz, zakladateľ a svätec 1581 - 1660

Podobné citáty

Matka Tereza fotka

„Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

František Saleský fotka

„Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré preňho robíme, ale podľa spôsobu, ako ich konáme.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Prisudzované výroky

František Saleský fotka
Margarita Aliger fotka

„Neverou sa stráca príliš mnoho, ale vernosťou sa získava príliš málo.“

—  Margarita Aliger slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992

Prisudzované výroky

Alexander Pope fotka
Josef Čapek fotka
Oscar Wilde fotka
František Saleský fotka

„Treba vedieť málo, ale konať mnoho.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Prisudzované výroky

Elias Canetti fotka

„Jed na potkany pre ľudí sa volá úspech. Len celkom málo ľudí mu unikne.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Karl Kraus fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
André Maurois fotka
Thomas Alva Edison fotka

„Niektorí čítajú, aby premýšľali, tých je málo. Niektorí čítajú, aby písali, tých je viac. Niektorí čítajú, aby hovorili, tých je najviac.“

—  Thomas Alva Edison americký vynálezca a podnikateľ 1847 - 1931

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Tomáš Kempenský fotka
Chiara Lubich fotka
Bernard Baruch fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Albert Einstein fotka

„Málo je tých, ktorí vidia svojimi očami a cítia so svojím srdcom.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Súvisiace témy