Vincent de Paul citáty

Vincent de Paul foto

26   35

Vincent de Paul

Dátum narodenia: 24. apríl 1581
Dátum úmrtia: 27. september 1660
Ďalšie mená: Sv. Vincent De Paul

Sv. Vincent de Paul bol francúzsky rímskokatolícky kňaz, rehoľník.

Citáty Vincent de Paul


„Utekať pred životnou situáciou, do ktorej nás Boh postavil, znamená utekať pred svojím šťastím.“

„Boh koná svoje dielo ani nie tak množstvom svojich pracovníkov, ako skôr vernosťou tých, čo volá, i keď ich je málo.“


„Boh ponecháva človeku jeho slabosti, aby skryl ako popol jeho čnosti, a tým spôsobí, že vo vedomí svojich slabostí je pokorný.“

„Ľahko je z nedostatku čnosti prejsť k extrémom, namiesto spravodlivosti konať prísne, namiesto horlivosti unáhlene. Hovorí sa, že z dobrého vína sa ľahko stane ocot a prekypujúce zdravie poukazuje na blížiacu sa smrť.“

„Dajte mi ľudí modlitby. Tí dokážu robiť čokoľvek.“

„Koľké šťastie vytrvať na mieste, na ktoré nás postavil Boh! Aké však nešťastie pevne sa usadiť na mieste, kam nás Boh nepovolal!“

„Čo sme, nám oveľa lepšie ukazuje choroba než zdravie.“

„Ak vám napadne, že nie ste na nič súci, povedzte si: Tým lepšie, lebo Boh má vo zvyku používať tie najneschopnejšie nástroje na to, aby vykonal veľké veci.“


„Milovať Boha znamená potiť sa pre človeka.“

„Za prijaté dobrodenia treba Bohu ďakovať aspoň tak dlho, ako dlho sme ho o ne prosili.“

„Byť kresťanom a vidieť trpiaceho brata bez toho, aby sme vedeli trpieť s ním, znamená byť bez lásky a byť kresťanom iba podľa mena.“

„Skutočne, Boh vo svojej múdrosti dobre usporiadal veci tohto sveta: po dni nasleduje noc, po radosti smútok, po priazni nepriazeň, aby sa náš duch pridŕžal jedine Boha, ktorý riadi všetky zmeny.“


„Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov, lebo iba vtedy je dokonalá, keď v srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku.“

„Cirkev býva prirovnávaná k veľkej žatve, ktorá potrebuje robotníkov - ale robotníkov, ktorí skutočne pracujú.“

„Liekom na starosti je láskavosť.“

„Maj súcit s chudobnými. Potom bude pokoj tvojho srdca nekonečný.“

Podobní autori