Alexander Pope citáty

Alexander Pope foto

14   0

Alexander Pope

Dátum narodenia: 21. máj 1688
Dátum úmrtia: 30. máj 1744

Alexander Pope je považovaný za jedného z najväčších anglických básnikov 18. storočia.


„Človek býva taký sebavedomý, ako je obmedzené jeho chápanie.“

„Mýliť sa je ľudské, odpúšťať božské.“


„Človek je tak obmedzeným, ako obmedzené je jeho chápanie.“

„História je skôr plná príkladov vernosti psov ako priateľov.“

„Každý človek sa líši od druhého a s každým dňom sa líši sám od seba.“

„Niektorí ľudia sa nikdy nič nenaučia, pretože všetkému veľmi skoro rozumejú.“

„Áno, opäť dobré príznaky, pán doktor. Umriem na sto dobrých príznakov.“

„Žena narába s mužmi ako šachista s figúrkami. Siahne po jednej, ale zrak upiera už na druhú - možno s ňou urobí lepší ťah.“


„Kým sme mladí, drieme ako kone, aby sme vytvorili niečo, vďaka čomu budeme pohodlne žiť, až raz zostarneme. A keď zostarneme, tak zistíme, že už je na taký život príliš neskoro.“

„Márnosť ľudského života je ako rieka neustále odtekajúca, a predsa aj neustále pritekajúca.“

„Človek, ktorý sa domnieva, že všetky veci sú stvorené preňho, je krátkozraký.“

„Dobrotivá príroda sa stará o všetky svoje deti. Človek, ktorý sa domnieva, že všetky veci sú stvorené preňho, je krátkozraký.“


„Keď sa ľudia na staré kolená stávajú cnostnými, obetujú Bohu len to, čo zostalo po diablovi.“

„Nadej, ktorá nás sprevádza celý život, neopúšťa nás ani v hodine smrti.“

„Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.“

„To err is human, to forgive, divine.“ An Essay on Criticism

Podobní autori