„Každý človek sa líši od druhého a s každým dňom sa líši sám od seba.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Alexander Pope fotka
Alexander Pope20
anglický básnik 1688 - 1744

Podobné citáty

„Múdry človek sa od hlúpeho líši tým, že sa občas snaží aj žiť.“

—  Jozef Urban slovenský básnik, publicista a spisovateľ 1964 - 1999

Marcus Fabius Quintilianus fotka
Jules Renard fotka
John Galsworthy fotka
Richard Branson fotka
Anselm Osb Grün fotka
Lao-c' fotka
Johannes Robert Becher fotka

„Len ak bude mať blízko k druhým ľuďom, priblíži sa človek sám sebe.“

—  Johannes Robert Becher nemecký politik 1891 - 1958

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Človeka nik neklame, človek klame sám seba.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Ayn Rand fotka
Francois Fénelon fotka
Anne Morrow Lindbergh fotka
Josef Čapek fotka

Súvisiace témy