„Nadej, ktorá nás sprevádza celý život, neopúšťa nás ani v hodine smrti.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Alexander Pope fotka
Alexander Pope20
anglický básnik 1688 - 1744

Podobné citáty

Abbé Pierre fotka
Mircea Eliade fotka
Sókratés fotka

„Neudrží koráb jedna kotva a život jediná nadej.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Citát „Každý z nás dlží prírode svoju smrť.“
Sigmund Freud fotka

„Každý z nás dlží prírode svoju smrť.“

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Prisudzované výroky

Tupac Shakur fotka
Ľudovít Velislav Štúr fotka
Citát „Celý život čakáme na neobyčajného človeka; namiesto toho by sme mali premeniť na neobyčajných tých, ktorí sú okolo nás.“
Hans Urs Von Balthasar fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Thornton Niven Wilder fotka
Jan Amos Komenský fotka
Charles Bukowski fotka
Anatole France fotka
Epikúros ze Samu fotka
Citát „Jedného dňa nás smrť prenesie na inú hviezdu.“
Vincent Van Gogh fotka

„Jedného dňa nás smrť prenesie na inú hviezdu.“

—  Vincent Van Gogh holandský post-impresionistický maliar 1853 - 1890

Valeriu Butulescu fotka
Seneca fotka

„Smrť nás ukladá do toho pokoja, kde sme spočívali pred svojim narodením.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Ján Pavol II. fotka
Anselm Osb Grün fotka
Josef Čapek fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

Súvisiace témy