Gregor Veľký citáty

 Gregor Veľký foto

18   10

Gregor Veľký

Dátum narodenia: 540
Dátum úmrtia: 12. marec 604
Ďalšie mená: San Gregorio Magno, Sv. Gregor I.

Svätý Gregor I. Veľký tiež Gregor Dvojeslov alebo Gregor Dialogos, vl. menom Gregorius bol 64. pápež rímskokatolíckej cirkvi . Okrem najvyššej duchovnej funkcie sa stal známym aj ako cirkevný učiteľ a autor množstva spisov, homílií a apoštolských listov. Ako prvý mních v cirkevných dejinách sa stal pápežom.

Gregor I. patril k najvýznamnejším pontifikom a k významným osobnostiam svojej doby. Je považovaný za zakladateľa stredovekého pápežstva.

Citáty Gregor Veľký


„Nikto z nás nie je na svete iba pre seba, je tu i pre všetkých ostatných.“

„Každý znáša blížneho v tej miere, v akej ho miluje. Keď sa milujete, tak sa znášate, keď prestávate milovať, prestávate si rozumieť.“


„Niektorí by chceli robiť dobre, ale nechcú trpieť zlo, chcú byť pokorní, ale nechcú znášať opovrhnutie, chcú sa uspokojiť s tým, čo majú, ale nechcú, aby im chýbalo potrebné. Chcú byť čistými, avšak bez umŕtvenia, trpezlivými, no bez urážok. Chceli by získať čnosti, ale nenamáhajú sa pre ne. Skrátka túžia po víťazných poctách bez toho, aby poznali vojenské boje.“

„Ako mnohé konáre stromu pochádzajú z jedného kmeňa, tak mnohé cnosti sa rodia z lásky.“

„Zlá, ktoré nás tiesnia v tomto živote, nútia nás ísť k Bohu.“

„To, čo robíme dobre, je aj Božie, aj naše: Božie je pre milosť, ktorá nás predchádza, naše pre slobodnú vôľu, ktorá poslúcha.“

„Tí, ktorí uvažujú o tom, že zablúdili ďaleko od Boha, nahradia predošlé škody nasledujúcimi ziskami. Aj generál viac miluje vojaka, ktorý dezertoval a vrátil sa bojovať, než toho, ktorý nevykonal nič statočného.“

„Stratil som všetku radosť a pokoj. Zdá sa, že som povýšený, ale v skutočnosti som všetku radosť a pokoj stratil, vnútorne som klesol. Predtým som sa mohol venovať službe Božej, ale teraz na mňa dorážajú zovšadiaľ vlny svetských záležitostí, takže nemám kedy sa zaoberať sebou. Predtým som sedával ako Mária a počúval slová Pánove, teraz sa mám ako Marta zaoberať pozemskými vecami.“


„Nebola to chudoba, vďaka ktorej sa Lazár dostal do neba, ale jeho pokora; a nebolo to bohatstvo, čo zabránilo boháčovi získať večný odpočinok, lež jeho egoizmus a nevernosť.“

„Aj keď pravda môže spôsobiť pohoršenie, je lepšie pripustiť pohoršenie, ako sa zriecť pravdy.“

„Sväté písmo presahuje všetky vedy už spôsobom reči, lebo tou istou rečou podáva dej i prezrádza tajomstvá.“

„Stáť na ceste k Bohu, to je ako kráčať späť.“


„Každé neužitočné slovo, ktoré narúša bdelosť mlčania, je ako škára, ktorou sa duša stráca sebe samej.“

„Láska nemôže byť medzi menej ako dvoma.“

„Sme jeden druhému rukou, uchom, nohou, lebo náš sobáš nám zdovjnásobil sily, stal sa potechou pre našich priateľov a postrachom pre našich nepriateľov.“

„S nepriateľmi netreba zaobchádzať ako so zvermi na poľovačke, ale ako s dušami, ktoré treba zachrániť.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 18 citátov