Albert Schweitzer citáty

Albert Schweitzer foto

31   31

Albert Schweitzer

Dátum narodenia: 14. január 1875
Dátum úmrtia: 4. september 1965

Albert Schweitzer bol alsaský protestantský teológ, filozof kultúry, lekár, muzikológ, klavirista, organista, významný etik a novozákonník.

Citáty Albert Schweitzer


„Modlitby nemenia svet. Modlitby však menia ľudí a ľudia menia svet.“

„Otvorte oči a hľadajte, či niekto nepotrebuje trochu času, účasti, trochu spoločnosti, starostlivosti. Možno je osamelý, zatrpknutý, chorý, nešikovný. Pre každého môžete niečím byť - pre starca i pre dieťa. Nenechajte sa zastrašiť, keď musíte čakať alebo experimentovať. Buďte pripravení aj na sklamania. Ukážte sa ľuďom ako človek.“


„Jedine v dobe, ktorá prináša odvahu k pravde, môže pravda pôsobiť ako duchovná sila, základom duchovného života nemôže byť nič iné, ako pravda.“

„Pokora je schopnosť vnímať s úctou aj najmenšie veci života.“

„Optimista je človek, ktorý vidí všade zelené svetlo, pokým pesimista vidí všade červené... Skutočne múdry človek je farboslepý.“

„Dôvera je pre každé podnikanie prevádzkový kapitál, bez ktorého sa žiadne dielo nepodarí.“

„Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.“

„Naozaj šťastní sú tí, ktorí hľadali cestu k službe iným a túto cestu našli.“


„Poznať sa neznamená, že musíme o sebe všetko vedieť, ale že sa vzájomne milujeme, spoliehame sa na seba a jeden druhému veríme.“

„Skutočne šťastný ľudia sú len tí, ktorí hľadali a našli spôsob, ako môžu slúžiť.“

„Jediné, na čom záleží, je usilovať sa o to, aby v nás bolo svetlo a láska.“

„Medzi ľuďmi vládne príliš veľa chladu, lebo si nedovolíme byť takí srdeční, ako sme.“


„Žiaden slnečný lúč sa nestratí, ale zeleň, ktorú prebúdza, potrebuje čas, aby vzklíčila.“

„Žiadny človek nie je inému človeku úplne a trvalo cudzí.“

„Ako vlna nejestvuje sama osebe, ale vždy je súčasťou pohybu oceánu, tak ani my nemôžeme prechádzať životom sami, ale vždy máme účasť na skúsenosti...“

„Láska je čin.“

Podobní autori