Mary Ward citáty

Mary Ward foto

45   40

Mary Ward

Dátum narodenia: 23. január 1585
Dátum úmrtia: 30. január 1645
Ďalšie mená: Mary Wardová

Mary Wardová bola zakladateľkou spoločnosti Congregatio Jesu, ľudovo nazvané anglické panny.

Citáty Mary Ward


„Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži.“

„Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu. (3.1.)“


„Konaj dobro a konaj ho dobre.“

„Chcem túžiť iba po tom, aby som ho milovala.“

„Komu si sa raz stal priateľom, zostaň mu priateľom navždy.“

„Nikdy sa mi nepáčilo klamstvo a nadovšetko nie sebaklam. (11.1)“

„Treba sa obávať iba toho, že budeme mať veľa strachu. (22.5.)“

„Čo ťa vnútorne ruší a znepokojuje, neprichádza od Boha, lebo Boží Duch prináša so sebou upokojenie a úľavu.“


„Zachovaj si zdravie, lebo bez neho vykonáme veľmi málo. (19.6)“

„Najsilnejšia zo všetkých pohnútok zanechať hriechy je tá, že ich zakazuje ten, ktorého milujem.“

„Robme dobre obyčajné veci.“

„Svoj pokoj a mier nachádzame v Bohu, nie v ľuďoch.“


„Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh. (30.8.) Podobné: Nedopustite aby vás uspokojilo niečo menej ako Boh! (Matka Tereza)“

„Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti.“

„Radšej by som zomrela, ako bola nevďačná a ublížila niekomu, kto sa snaží robiť mi dobro.“

„Neľakám sa chudoby, ale obávam sa zla, ktoré so sebou prináša bohatstvo.“

Podobní autori