Mary Ward citáty

Mary Ward foto

45   41

Mary Ward

Dátum narodenia: 23. január 1585
Dátum úmrtia: 30. január 1645
Ďalšie mená: Mary Wardová

Mary Wardová bola zakladateľkou spoločnosti Congregatio Jesu, ľudovo nazvané anglické panny.


„Zlé svedomie má vždy dôvody k obavám.“ 9.5.

„Ak ženy milujú pravdu a hľadajú pravé poznanie, môžu byť práve tak dokonalé ako muži.“


„Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.“ 3.1.

„Konaj dobro a konaj ho dobre.“

„Chcem túžiť iba po tom, aby som ho milovala.“

„Komu si sa raz stal priateľom, zostaň mu priateľom navždy.“

„Nikdy sa mi nepáčilo klamstvo a nadovšetko nie sebaklam.“ 11.1

„Treba sa obávať iba toho, že budeme mať veľa strachu.“ 22.5.


„Čo ťa vnútorne ruší a znepokojuje, neprichádza od Boha, lebo Boží Duch prináša so sebou upokojenie a úľavu.“

„Zachovaj si zdravie, lebo bez neho vykonáme veľmi málo.“ 19.6

„Najsilnejšia zo všetkých pohnútok zanechať hriechy je tá, že ich zakazuje ten, ktorého milujem.“

„Robme dobre obyčajné veci.“


„Svoj pokoj a mier nachádzame v Bohu, nie v ľuďoch.“

„Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh. (30.8.) Podobné: Nedopustite aby vás uspokojilo niečo menej ako Boh!“ Matka Tereza

„Boh miluje jednoduchosť, nie však nevedomosť.“

„Never slovám, ak za nimi nestoja skutky.“

Podobní autori