Arabské príslovia

„I oceľové brány sa dajú vylomiť zlatom.“

„Kto je priateľom svojich peňazí, nemá priateľov, kto je ich nepriateľom, nemá nepriateľov.“


„Povesť je mostom, ktorý vedie k pravde.“

„Žena sa má vydať skôr za toho, kto miluje ju, než za toho, koho miluje ona.“

„Hladuj rok a zbohatneš na celý život.“

„Ak sa rozhodneš prehovoriť, nech sú tvoje slová cennejšie, ako tvoje mlčanie.“

„Radšej s múdrym nosiť kamene, než s hlúpym sedieť na hostine.“

„Choď a zobuď svoje šťastie.“


„Nikoho nenazývaj priateľom, kým si s ním nezjedol mericu soli.“

„Denne urob tisíc krokov a po smrti budeš odpočívať v raji.“

„Nehádž všetko do jedného vreca, nezdvihneš ho.“

„Láska je sladká, ale len s chlebom.“


„Kvôli jednému, ktorý zaspal, nebude dvojo svitaní.“

„Oči lásky sú slepé, tak ako láska sama.“

„Kto chce byť šťastný, musí sa naučiť zabúdať.“

„Prvému patrí sláva, i keď to tí ďalší urobili lepšie.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 86 citátov