Arabské príslovia

„Kniha je ako príručná záhradka.“

„Jedlo pre jedného vystačí pre dvoch a jedlo pre dvoch vystačí pre troch.“


„I oceľové brány sa dajú vylomiť zlatom.“

„Kto je priateľom svojich peňazí, nemá priateľov, kto je ich nepriateľom, nemá nepriateľov.“

„Povesť je mostom, ktorý vedie k pravde.“

„Žena sa má vydať skôr za toho, kto miluje ju, než za toho, koho miluje ona.“

„Hladuj rok a zbohatneš na celý život.“

„Ak sa rozhodneš prehovoriť, nech sú tvoje slová cennejšie, ako tvoje mlčanie.“


„Radšej s múdrym nosiť kamene, než s hlúpym sedieť na hostine.“

„Choď a zobuď svoje šťastie.“

„Nikoho nenazývaj priateľom, kým si s ním nezjedol mericu soli.“

„Denne urob tisíc krokov a po smrti budeš odpočívať v raji.“


„Nehádž všetko do jedného vreca, nezdvihneš ho.“

„Láska je sladká, ale len s chlebom.“

„Kvôli jednému, ktorý zaspal, nebude dvojo svitaní.“

„Oči lásky sú slepé, tak ako láska sama.“