E. W. Heine citáty

27   0

E. W. Heine

Dátum narodenia: 1940

E. W. Heine je nemecký architekt a spisovateľ.

Citáty E. W. Heine


„Životné dielo umelca je zároveň aj jeho najvnútornejšou biografiou.“

„V náboženskej i v marxisticko–leninskej etike má pozitívna propaganda absolútnu prednosť pred pravdou.“


„Pri hľadaní pravdy väčšmi zaváži corpus delicti, vecný dôkaz o čine, ako individuálna svedecká výpoveď.“

„Politické dianie je relatívne nepodstatná časť dejín. Vždy je dôsledkom duchovných procesov a len zriedka ich príčinou.“

„Nesmierna tvorivosť Balzaka sa zintenzívňovala podľa toho, ako mu narastali dlhy.“

„Náš život sa pohybuje len v úzkych hraniciach. Stačí zopár stupňov pod nulou, aby človek umrel na podchladenie a už pri päťdesiatich stupňoch nad nulou život odumiera, pretože najdôležitejšia životná látka, bielkovina, sa zráža.“

„Múdry človek medituje a ponecháva si svoje najvnútornejšie myšlienky pre seba.“

„Tvorivý človek vymyslel stroje, aby sa mu ľahšie a slobodnejšie žilo, no potom sa stal ich otrokom.“


„Umelecké diela sú zrkadlovým obrazom doby a ľudí, ktorí ich vytvorili.“

„Milovať znamená trpieť, nemilovať znamená smrť.“

„Manželstvo a rodina ako životné poslanie, stávajú sa čoraz viac prechodnými zväzkami, ktoré sa uzatvárajú a rušia ako nájomné zmluvy.“

„Ľudské dejiny sa dajú vyvrátiť, ale otlačky prstov obžalovaného na smrtiacej zbrani veru nie.“


„Láska, ktorej cieľom je zachovanie rodu, patrí medzi najmocnejšie sily živej prírody.“

„Kto koná proti kráľovi, nie je nepriateľ štátu, ale hlupák, ktorý nevie logicky myslieť.“

„Chlapcov podvedieš falošnou hrou v kocky, mužov falošnými zmluvami.“

„Fakt, že zdrojom sexuálnej radosti je naše telo, nedáva medicíne právo vydávať sa za odborníka na lásku.“

Podobní autori