E. W. Heine citáty

27   0

E. W. Heine

Dátum narodenia: 1940

E. W. Heine je nemecký architekt a spisovateľ.


„Človek odjakživa túžil po tom, čo nemá.“

„Človek je jediný živý tvor, ktorý si uvedomuje plynutie času a tým aj pominuteľnosť.“


„Či človek patrí k dobrej spoločnosti alebo nie, o tom rozhodujú peniaze.“

„Človek poznačený smrťou sa hrá na nesmrteľného.“

„Dejiny umenia sú pravdivým životopisom ľudského rodu.“

„Jedine strach je mocnejší ako láska.“

„Konať bez srdca znamená byť hlúpy.“

„Dom a človek tvoria nerozlučnú jednotu.“


„Dom je súčasť našej najvnútornejšej bytosti, náš pôvod a náš osud.“

„Dom nie je len ochrana pred nečasom a divými zvermi, on oddeľuje a chráni aj človeka pred človekom.“

„Fakt, že zdrojom sexuálnej radosti je naše telo, nedáva medicíne právo vydávať sa za odborníka na lásku.“

„Chlapcov podvedieš falošnou hrou v kocky, mužov falošnými zmluvami.“


„Kto koná proti kráľovi, nie je nepriateľ štátu, ale hlupák, ktorý nevie logicky myslieť.“

„Láska, ktorej cieľom je zachovanie rodu, patrí medzi najmocnejšie sily živej prírody.“

„Ľudské dejiny sa dajú vyvrátiť, ale otlačky prstov obžalovaného na smrtiacej zbrani veru nie.“

„Manželstvo a rodina ako životné poslanie, stávajú sa čoraz viac prechodnými zväzkami, ktoré sa uzatvárajú a rušia ako nájomné zmluvy.“

Podobní autori