„Dejiny umenia sú pravdivým životopisom ľudského rodu.“

— E. W. Heine

E. W. Heine27
nemecký architekt a spisovateľ 1940

Podobné citáty