„Lakomosť je najsilnejšou skazou ľudského rodu.“

—  Seneca

Témy
rod, skaza, jedlo
 Seneca foto
Seneca372
rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 n. l.

Podobné citáty