Jean Paul Sartre citáty

Jean Paul Sartre foto

46   9

Jean Paul Sartre

Dátum narodenia: 21. jún 1905
Dátum úmrtia: 15. apríl 1980
Ďalšie mená: Jean-Paule Sartre

Jean-Paul Sartre bol francúzsky filozof a spisovateľ, hlavný predstaviteľ existencializmu, ktorý dokázal prepojiť filozofiu a beletriu. Hlásal, že literatúra má byť angažovaná a slobodná – má byť pre ľudstvo pozitívnym ideálom.

Citáty Jean Paul Sartre


„Keď raz vytryskne sloboda v duši človeka, bohovia proti takémuto človeku nič nezmôžu.“

„Ľudia už objavili všetko okrem toho ako majú žiť.“


„Byť človekom znamená usilovať sa byť bohom.“

„Človek, na ktorého nadávajú hlupáci, je hodný dôvery.“

„Každý človek ma pravo správať sa hlúpo 5 minúť denne. Múdrosť spočíva v neprekročení tohto limitu.“

„Keď existujem, vytváram faktické obmedzenia slobody druhého.“

„Človek nie je nič iné, iba to, čo zo seba urobí.“

„Cynických ľudí poznáme podľa toho, že sa zvrchu dívajú na ľudí, ktorí stoja vysoko nad nimi.“


„Byť človek značí snažiť sa byť bohom.“

„A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval.“

„Človek je zodpovedný aj za to, čomu sa nepokúsil zabrániť.“

„Človek nevie aký je dobrý, kým polovica jeho šťastie nezávisí na veľkom hriechu.“


„Človek žije, umiera a ani nevie, ako žije a umiera.“

„Dobrý otec neexistuje, to je pravidlo. Z toho by sme nemali viniť mužov, ale prehnité otcovské putá.“

„Človek ochotný položiť vlastný život za správnu vec sa stáva zradcom.“

„Človek je nutne slobodný i proti svojej vôli.“

Podobní autori