Jean Paul Sartre citáty

Jean Paul Sartre foto

46   9

Jean Paul Sartre

Dátum narodenia: 21. jún 1905
Dátum úmrtia: 15. apríl 1980
Ďalšie mená: Jean-Paule Sartre

Jean-Paul Sartre bol francúzsky filozof a spisovateľ, hlavný predstaviteľ existencializmu, ktorý dokázal prepojiť filozofiu a beletriu. Hlásal, že literatúra má byť angažovaná a slobodná – má byť pre ľudstvo pozitívnym ideálom.

Citáty Jean Paul Sartre


„Keď raz vytryskne sloboda v duši človeka, bohovia proti takémuto človeku nič nezmôžu.“

„Ľudia už objavili všetko okrem toho ako majú žiť.“


„Byť človekom znamená usilovať sa byť bohom.“

„Človek, na ktorého nadávajú hlupáci, je hodný dôvery.“

„Každý človek ma pravo správať sa hlúpo 5 minúť denne. Múdrosť spočíva v neprekročení tohto limitu.“

„Keď existujem, vytváram faktické obmedzenia slobody druhého.“

„Človek nie je nič iné, iba to, čo zo seba urobí.“

„Lakomosť je vlastne nedôvera v seba.“


„Sloboda je voľbou vlastného bytia. Táto voľba je absurdná.“

„Brány svojej väznice si nesie každý v sebe.“

„Ten druhý je nevyhnutným prostredníkom medzi mnou a mnou samým.“

„Potrebujem druhého, aby som lepšie pochopil sám seba.“


„Život má zmysel, ak mu ho človek chce dať.“

„Ľudský život začína na rube zúfalstva.“

„Ľudia objavili všetko, len nie to ako žiť.“

„Kritickosť môže byť nepohodlná, ale nikto nehovorí, že človek je tu preto, aby žil v pohodlí.“

Podobní autori