Jean Paul Sartre citáty

Jean Paul Sartrefoto

46  12

Jean Paul Sartre

Dátum narodenia:21. jún 1905
Dátum úmrtia:15. apríl 1980
Ďalšie mená:Jean-Paule Sartre

Jean-Paul Sartre bol francúzsky filozof a spisovateľ, hlavný predstaviteľ existencializmu, ktorý dokázal prepojiť filozofiu a beletriu. Hlásal, že literatúra má byť angažovaná a slobodná – má byť pre ľudstvo pozitívnym ideálom.

Citáty Jean Paul Sartre





Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980


Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980


Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980



Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Jean Paul Sartre foto
Jean Paul Sartre46
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, sce... 1905 - 1980

Podobní autori