Anthelme Brillat-Savarin citáty

Anthelme Brillat-Savarin foto

12   2

Anthelme Brillat-Savarin

Dátum narodenia: 1. apríl 1755
Dátum úmrtia: 2. február 1826
Ďalšie mená: Жан Антельм Брилья-Саварен

Anthelme Brillat-Savarin bol francúzsky právnik, politik a spisovateľ.

Citáty Anthelme Brillat-Savarin


„Jedlo bez vína je ako deň bez slnečného svetla.“

„Zvieratá sa pasú, človek je, ale iba duchaplný človek vie jesť.“


„Gastronomické vedomosti sú potrebné všetkým ľuďom, pretože prispievajú ku zväčšeniu súhrnu pôžitkov, ktorý je im určený.“

„Kuchárom sa človek stáva, ale kuchárom jedál pripravovaných na grile sa rodí.“

„Objav nového jedla robí pre šťastie ľudského rodu viac ako objav novej hviezdy.“

„Osud národov závisí od spôsobu, akým sa stravujú.“

„Aké šťastie mať chuť k jedlu, ak máme nádej na dobrý obed!“

„Pri bordeaux človek o bláznovstvách uvažuje, pri burgundskom o nich hovorí, pri šampanskom ich vykonáva.“


„Ten, kto prijíma svojich priateľov a nevenuje osobitnú pozornosť jedlu, ktoré pre nich pripravil, nie je hoden mať priateľov.“

„Víno, najpríjemnejší z nápojov, je známe už od detstva sveta.“

„Stôl je jediné miesto, kde sa človek nenudí počas prvej hodiny.“

„Zo všetkých dobrých vlastností kuchára je presnosť tá najnevyhnutnejšia.“


„The discovery of a new dish does more for the happiness of the human race than the discovery of a star.“ The Physiology of Taste: Or, Meditations on Transcendental Gastronomy

„Tell me what you eat, and I will tell you what you are.“

„Dessert without cheese is like a beauty with only one eye“

„To invite people to dine with us is to make ourselves responsible for their well-being for as long as they are under our roofs.“ The Physiology of Taste: Or, Meditations on Transcendental Gastronomy

Podobní autori