„Pre snoba má umelecké dielo jedinú cenu? - kúpnu.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História

Podobné citáty

Theodor W. Adorno fotka

„Všetky umelecké diela sú záhady.“

—  Theodor W. Adorno nemecký sociológ, filozof a muzikológ známy pre jeho kritickú teóriu o spoločnosti 1903 - 1969

Oscar Wilde fotka

„Môj život je mojim umeleckým dielom.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Žarko Petan fotka

„Gýč je príliš pekné umelecké dielo.“

—  Žarko Petan slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

Karl Kraus fotka

„Na snoba sa nemožno spoliehať. Dielo, ktoré chváli, môže byť naozaj dobré.“

—  Karl Kraus český dramatik a publicista 1874 - 1936

Varianta: Snob je nespoľahlivý. Dielo, ktoré chváli, je možno dobré.

Oscar Wilde fotka
Wilhelm Raabe fotka
Peter Altenberg fotka
Gabriel Laub fotka
Luis Buñuel fotka
Ernst Feuchtersleben fotka
Hippolyte Taine fotka

„Umelecké dielo je dôležitejší historický dokument ako zväzok listín.“

—  Hippolyte Taine francúzsky filozof, predstaviteľ pozitivizmu, nasledovník A. Comta 1828 - 1893

František Xaver Šalda fotka

„Umelec sa inšpiruje životom a kritik umeleckým dielom.“

—  František Xaver Šalda český esejista, literárny kritik a publicista 1867 - 1937

Gabriel Laub fotka
Peter Altenberg fotka
Fernandel fotka
Frank Thiess fotka
Rainer Maria Rilke fotka
Guy De Maupassant fotka

„Umelecké dielo je vynikajúce, len keď je zároveň symbolom a presným odrazom skutočnosti.“

—  Guy De Maupassant francúzsky spisovateľ 1850 - 1893

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Súvisiace témy