„Keby ľudský rozum mohol ľahko pochopiť Božie diela, nemohli by sme ich nazývať ani zázračnými, ani nevýslovným.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Tomáš Kempenský fotka
Tomáš Kempenský74
nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Podobné citáty

František Saleský fotka
Stephen Hawking fotka
Christian Morgenstern fotka
Chiara Lubich fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Isaac Newton fotka

„Toto zázračné usporiadanie Slnka, planét a komét môže byť dielom len mysliacej a všemohúcej bytosti.“

—  Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1987)
Potvrdené výroky

Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka

„Rozum nepochopí záujmy srdca.“

—  Luc de Clapiers de Vauvenargues francúzsky spisovateľ, moralista 1715 - 1747

József Von Eötvös fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Terezie z Lisieux fotka
Lao-c' fotka
Giacomo Casanova fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Gabriel Laub fotka

„Rozumný človek nemôže predsa veriť rozumu!“

—  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

József Egry fotka
Citát „Človek má veriť iba tomu, čo môže pochopiť rozumom a overiť si skúsenosťou.“
Karl Ludwig Borne fotka
Stefan Garczyňski fotka

Súvisiace témy