Thomas Müntzer citáty

Thomas Müntzer foto
1  9

Thomas Müntzer

Dátum narodenia:1489
Dátum úmrtia:27. máj 1525
Ďalšie mená:Thomas Münzer

Tomáš Müntzer bol nemecký teológ, predstaviteľ protestantizmu, myšlienkový predchodca anabaptizmu.

Müntzer bol popredný predstaviteľ plebejského krídla nemeckej reformácie, ideový vodca nemeckej sedliackej vojny v rokoch 1524–25. Po jej porážke bol zajatý a popravený.

Münzer bol predstaviteľom radikálnej reformácie . Jeho stúpenci spochybňovali rímskokatolícke učenie o krste nemluvniat a požadovali, aby sa krstu, ktorý bol pôvodne znakom verejného sa priznania ku kresťanskej viere, vrátil jeho pôvodný význam. Preto dostali pomenovanie anabaptisti . Hlbšou podstatou dnes pre nás zdanlivo zbytočného problému krstu bolo odmietanie štátnej cirkvi zo strany anabaptistov. Podľa ich učenia mala kresťanská viera byť slobodnou a dobrovoľnou a nemala sa vnucovať. Cirkev mala byť dobrovoľným spojením veriacich. I ostatní reformátori si uvedomovali, že nie všetci občania sú skutoční kresťania, ale vyvolených chápali ako neznámy počet vo vnútri štátnej cirkvi. S tým anabaptisti nesúhlasili a za pravú cirkev považovali viditeľnú skupinu nasledovníkov Krista, ktorí sa oddelili od sveta. Všetci reformátori anabaptistický model cirkvi odmietli. Anabaptistickí vodcovia boli prenasledovaní štátnou mocou a hrozil im najvyšší trest. V r. 1527 vytvorili na spoločnej rade v Schleitheime tzv. Schleitheimské vyznanie, ktoré pokrývalo hlavné body, v ktorých sa anabaptisti a iní reformátori rozchádzali. Išlo o: krst ; vylúčenie veriacich, ktorí zhrešili a odmietajú nápravu z cirkvi; pamiatka večere Pánovej len pre pokrstených veriacich; oddelenie veriacich od hriešneho sveta ; cirkev nemá právo súdiť v svetských veciach a používať iné tresty ako vylúčenie; veriaci má zákaz prisahať. Novokrstenci vytvárali náboženské komúny, kde sa snažili žiť ako prvotní kresťania a mali spoločný majetok. V rokoch 1533-5 existovala takáto komúna v Münsteri , no bola násilne rozprášená. Kruto prenasledovaní novokrstenci sa rozpŕchli po okolitých krajoch, niekoľko sa ich usadilo na Morave a západnom Slovensku, kde ich ľudia volali habáni. Samotný Münzersa Schleitheimského vyznania viery nedožil, ako vodcu sedliackeho povstania ho v r. 1525 zajali a popravili. V Tyrolsku a Soľnohradsku bol vodcom sedliackeho povstania Michal Gaismair.Sedliaci boli v strašných bojoch porazení. Tým sa sedliacka vojna skončila. Následkom vojny bolo okrem iného zavádzanie tzv. druhého nevoľníctva, zvyšovanie robotných požiadaviek a zákazy sťahovania poddaných. Samotný Luther sa od sedliackej vojny dištancoval.

Citáty Thomas Müntzer

Dnešné výročie
Koos de la Rey foto
Koos de la Rey3
juhoafrický generál 1847 - 1914
Sarah Bernhardt foto
Sarah Bernhardt11
francúzska divadelná a filmová herečka 1844 - 1923
Rollo May foto
Rollo May1
americký psychiater 1909 - 1994
George Horace Lorimer foto
George Horace Lorimer2
americký novinár a spisovateľ 1867 - 1937
Ďalších 7 dnešných výročie
Podobní autori
Ulrich Parzany foto
Ulrich Parzany1
evanjelický pastor
Emanuel Geibel foto
Emanuel Geibel9
nemecký básnik a dramatik
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler9
vodca a ríšsky kancelár Nemecka, vedúci nacistickej strany
Winston Churchill foto
Winston Churchill69
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer31
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista
Wilhelm Raabe foto
Wilhelm Raabe11
nemecký spisovateľ
Johann Gottlieb Fichte foto
Johann Gottlieb Fichte1
nemecký filozof
Ernst Jünger foto
Ernst Jünger1
nemecký spisovateľ
Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ...