Thomas Müntzer citáty

Thomas Müntzer foto
1  9

Thomas Müntzer

Dátum narodenia: 1489
Dátum úmrtia: 27. máj 1525

Reklama

Tomáš Müntzer bol nemecký teológ, predstaviteľ protestantizmu, myšlienkový predchodca anabaptizmu.

Müntzer bol popredný predstaviteľ plebejského krídla nemeckej reformácie, ideový vodca nemeckej sedliackej vojny v rokoch 1524–25. Po jej porážke bol zajatý a popravený.

Münzer bol predstaviteľom radikálnej reformácie . Jeho stúpenci spochybňovali rímskokatolícke učenie o krste nemluvniat a požadovali, aby sa krstu, ktorý bol pôvodne znakom verejného sa priznania ku kresťanskej viere, vrátil jeho pôvodný význam. Preto dostali pomenovanie anabaptisti . Hlbšou podstatou dnes pre nás zdanlivo zbytočného problému krstu bolo odmietanie štátnej cirkvi zo strany anabaptistov. Podľa ich učenia mala kresťanská viera byť slobodnou a dobrovoľnou a nemala sa vnucovať. Cirkev mala byť dobrovoľným spojením veriacich. I ostatní reformátori si uvedomovali, že nie všetci občania sú skutoční kresťania, ale vyvolených chápali ako neznámy počet vo vnútri štátnej cirkvi. S tým anabaptisti nesúhlasili a za pravú cirkev považovali viditeľnú skupinu nasledovníkov Krista, ktorí sa oddelili od sveta. Všetci reformátori anabaptistický model cirkvi odmietli. Anabaptistickí vodcovia boli prenasledovaní štátnou mocou a hrozil im najvyšší trest. V r. 1527 vytvorili na spoločnej rade v Schleitheime tzv. Schleitheimské vyznanie, ktoré pokrývalo hlavné body, v ktorých sa anabaptisti a iní reformátori rozchádzali. Išlo o: krst ; vylúčenie veriacich, ktorí zhrešili a odmietajú nápravu z cirkvi; pamiatka večere Pánovej len pre pokrstených veriacich; oddelenie veriacich od hriešneho sveta ; cirkev nemá právo súdiť v svetských veciach a používať iné tresty ako vylúčenie; veriaci má zákaz prisahať. Novokrstenci vytvárali náboženské komúny, kde sa snažili žiť ako prvotní kresťania a mali spoločný majetok. V rokoch 1533-5 existovala takáto komúna v Münsteri , no bola násilne rozprášená. Kruto prenasledovaní novokrstenci sa rozpŕchli po okolitých krajoch, niekoľko sa ich usadilo na Morave a západnom Slovensku, kde ich ľudia volali habáni. Samotný Münzersa Schleitheimského vyznania viery nedožil, ako vodcu sedliackeho povstania ho v r. 1525 zajali a popravili. V Tyrolsku a Soľnohradsku bol vodcom sedliackeho povstania Michal Gaismair.Sedliaci boli v strašných bojoch porazení. Tým sa sedliacka vojna skončila. Následkom vojny bolo okrem iného zavádzanie tzv. druhého nevoľníctva, zvyšovanie robotných požiadaviek a zákazy sťahovania poddaných. Samotný Luther sa od sedliackej vojny dištancoval.

Citáty Thomas Müntzer

Reklama

„The people will be free and God alone will be their Lord.“

— Thomas Müntzer
Letter to the Princes as cited in The German Peasants' War and Anabaptist Community of Goods, p. [https://books.google.com/books?id=MeFSqubf6VAC&pg=PA107 109]

Dnešné výročie
Jiří Mahen foto
Jiří Mahen2
český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939
Gustave Flaubert foto
Gustave Flaubert45
francúzsky spisovateľ 1821 - 1880
Joseph Heller foto
Joseph Heller8
americký autor 1923 - 1999
Raymond Radiguet foto
Raymond Radiguet1
francúzsky spisovateľ 1903 - 1923
Another 6 today anniversaries
Podobní autori
Ulrich Parzany foto
Ulrich Parzany1
evanjelický pastor
Emanuel Geibel foto
Emanuel Geibel9
nemecký básnik a dramatik
Winston Churchill foto
Winston Churchill69
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler9
vodca a ríšsky kancelár Nemecka, vedúci nacistickej strany
Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ...
Ernst Jünger foto
Ernst Jünger1
nemecký spisovateľ
Georg Christoph Lichtenberg foto
Georg Christoph Lichtenberg120
nemecký vedec, satirik
Abbé Pierre foto
Abbé Pierre15
francúzsky katolícky kňaz
Hermann Weyl foto
Hermann Weyl1
nemecký matematik