Thomas Müntzer citáty

Thomas Müntzer foto
1  9

Thomas Müntzer

Dátum narodenia: 1489
Dátum úmrtia: 27. máj 1525

Reklama

Tomáš Müntzer bol nemecký teológ, predstaviteľ protestantizmu, myšlienkový predchodca anabaptizmu.

Müntzer bol popredný predstaviteľ plebejského krídla nemeckej reformácie, ideový vodca nemeckej sedliackej vojny v rokoch 1524–25. Po jej porážke bol zajatý a popravený.

Münzer bol predstaviteľom radikálnej reformácie . Jeho stúpenci spochybňovali rímskokatolícke učenie o krste nemluvniat a požadovali, aby sa krstu, ktorý bol pôvodne znakom verejného sa priznania ku kresťanskej viere, vrátil jeho pôvodný význam. Preto dostali pomenovanie anabaptisti . Hlbšou podstatou dnes pre nás zdanlivo zbytočného problému krstu bolo odmietanie štátnej cirkvi zo strany anabaptistov. Podľa ich učenia mala kresťanská viera byť slobodnou a dobrovoľnou a nemala sa vnucovať. Cirkev mala byť dobrovoľným spojením veriacich. I ostatní reformátori si uvedomovali, že nie všetci občania sú skutoční kresťania, ale vyvolených chápali ako neznámy počet vo vnútri štátnej cirkvi. S tým anabaptisti nesúhlasili a za pravú cirkev považovali viditeľnú skupinu nasledovníkov Krista, ktorí sa oddelili od sveta. Všetci reformátori anabaptistický model cirkvi odmietli. Anabaptistickí vodcovia boli prenasledovaní štátnou mocou a hrozil im najvyšší trest. V r. 1527 vytvorili na spoločnej rade v Schleitheime tzv. Schleitheimské vyznanie, ktoré pokrývalo hlavné body, v ktorých sa anabaptisti a iní reformátori rozchádzali. Išlo o: krst ; vylúčenie veriacich, ktorí zhrešili a odmietajú nápravu z cirkvi; pamiatka večere Pánovej len pre pokrstených veriacich; oddelenie veriacich od hriešneho sveta ; cirkev nemá právo súdiť v svetských veciach a používať iné tresty ako vylúčenie; veriaci má zákaz prisahať. Novokrstenci vytvárali náboženské komúny, kde sa snažili žiť ako prvotní kresťania a mali spoločný majetok. V rokoch 1533-5 existovala takáto komúna v Münsteri , no bola násilne rozprášená. Kruto prenasledovaní novokrstenci sa rozpŕchli po okolitých krajoch, niekoľko sa ich usadilo na Morave a západnom Slovensku, kde ich ľudia volali habáni. Samotný Münzersa Schleitheimského vyznania viery nedožil, ako vodcu sedliackeho povstania ho v r. 1525 zajali a popravili. V Tyrolsku a Soľnohradsku bol vodcom sedliackeho povstania Michal Gaismair.Sedliaci boli v strašných bojoch porazení. Tým sa sedliacka vojna skončila. Následkom vojny bolo okrem iného zavádzanie tzv. druhého nevoľníctva, zvyšovanie robotných požiadaviek a zákazy sťahovania poddaných. Samotný Luther sa od sedliackej vojny dištancoval.

Podobní autori

Ulrich Parzany foto
Ulrich Parzany1
evanjelický pastor
Emanuel Geibel foto
Emanuel Geibel9
nemecký básnik a dramatik
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler9
vodca a ríšsky kancelár Nemecka, vedúci nacistickej strany
Winston Churchill foto
Winston Churchill69
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny
Dietrich Bonhoeffer foto
Dietrich Bonhoeffer31
nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista
Ernst Jünger foto
Ernst Jünger1
nemecký spisovateľ
Mahátma Gándhí foto
Mahátma Gándhí61
vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad ...
Johann Gottlieb Fichte foto
Johann Gottlieb Fichte1
nemecký filozof
Wilhelm Raabe foto
Wilhelm Raabe11
nemecký spisovateľ

Citáty Thomas Müntzer

Reklama

„The people will be free and God alone will be their Lord.“

— Thomas Müntzer
Letter to the Princes as cited in The German Peasants' War and Anabaptist Community of Goods, p. 109 https://books.google.com/books?id=MeFSqubf6VAC&pg=PA107

Dnešné výročie
Sacha Guitry foto
Sacha Guitry86
francúzsky dramatik a dramatik 1885 - 1957
John Henry Newman foto
John Henry Newman3
anglický duchovný a kardinál 1801 - 1890
Baruch Spinoza foto
Baruch Spinoza25
holandský filozof 1632 - 1677
Ďalších 21 dnešných výročie
Podobní autori
Ulrich Parzany foto
Ulrich Parzany1
evanjelický pastor
Emanuel Geibel foto
Emanuel Geibel9
nemecký básnik a dramatik
Adolf Hitler foto
Adolf Hitler9
vodca a ríšsky kancelár Nemecka, vedúci nacistickej strany
Winston Churchill foto
Winston Churchill69
premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny